KURS JAK ZAPROJEKTOWAĆ I POPROWADZIĆ EFEKTYWNĄ LEKCJĘ


 


JAK ZAPROJEKTOWAĆ I POPROWADZIĆ EFEKTYWNĄ LEKCJĘ - KURS

NOWOŚĆ w ofercie Nauczycielskiej Akademii Internetowej!

 

Zapraszamy na ten kurs nauczycielki i nauczycieli każdego przedmiotu i każdego szczebla edukacyjnego.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności projektowania lekcji. Takich lekcji, które uwzględniają wiedzę o procesie uczenia się oraz zwiększą samodzielność w uczeniu się uczennic i uczniów. 

Osoby uczestniczące w kursie pogłębią swoją świadomość o procesie uczenia się. W modułach prezentujemy mechanizmy i konkretne narzędzia dzięki którym uczniowie i uczennice uczą się skutecznie.

 

Kurs składa się z 7 modułów i trwa od początku października do końca maja. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu obejmującego 110 godzin.

 

W każdym z modułów osoba uczestnicząca w kursie:

 1. Zapozna się z treściami modułu (INSPIRACJA).
 2. Wybierze zadanie/zadania praktyczne - zaplanuje określone elementy swojej lekcji zgodnie z treściami modułu (DOŚWIADCZENIE).
 3. Zrealizuje zadanie praktyczne (DOŚWIADCZENIE).
 4. Dokona refleksji o swoim doświadczeniu i oceni jego efekty (REFLEKSJA O DOŚWIADCZENIU).

 

W kursie nauczysz się:

 • jak przebiega proces uczenia się i co jest nieodzowne, aby się uczyć;
 • jak regularnie ćwiczyć przywoływanie wiedzy, aby skutecznie się uczyć;
 • jak zaprojektować wyzwania o pożądanym stopniu trudności dla uczennic i uczniów;
 • jak stosować ćwiczenia przemieszane i i rozłożone w czasie;
 • jak uczyć swoich podopiecznych, jak się uczyć;
 • jak aranżować w klasie współpracę i wzajemne uczenie się;
 • jak zadbać o refleksję z metapoziomu o własnym procesie uczenia się.

 

Podczas kursu doświadczysz takiego samego sposobu uczenia się jak ten, który proponujemy dla uczennic i uczniów podczas lekcji!