Otwarty webinar w kursie Szkoła w sieci


Zapraszamy na kolejny webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej - 8 maja godz. 19:00.  Webinar organizowany jest w ramach kursu internetowego CEO -  "Szkoła w sieci...", ale do refleksji podsumowującej 2 miesiące nauki zdalnej zapraszamy także osoby, które nie korzystają z naszego wsparcia w ramach tego kursu.

Tym razem spotykamy się pod hasłem: Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu (się). Jak wykorzystam doświadczenie szkoły online do końca roku szkolnego oraz po powrocie do szkoły offline?

Po webinarze uczestnik/ uczestniczka:

  • podejmie refleksję nad własnym warsztatem pracy - m.in. czego się nauczył/a lub dowiedział/a oraz co chce kontynuować i wzmacniać;
  •  będzie znał/ a dobre praktyki i pomysły na wykorzystanie doświadczenia edukacji zdalnej w szkole offline;  
  • podejmie refleksję nad rolą ucznia w procesie uczenia się oraz dowie się, jak rozwijać jego samodzielność i odpowiedzialność za ten proces;
  • pozna różne formy wspierania ucznia/ uczniów w procesie uczenia się - do wykorzystania w edukacji zdalnej i offline
  • będzie gotowy/a określić własne cele i plan uczenia (się) zdalnego z uczniami - teraz i w przyszłości.


Współprowadzącymi webinarium będą:

  • Natalia Boszczyk, nauczycielka polskiego Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Warszawie, uczestniczka kursu "Szkoła w sieci...", twórczyni bloga Szkoła Dobrej Relacji - https://szkoladobrejrelacji.pl/
  • Justyna Franczak, nauczycielka biologii i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach; trenerka i ekspertka "Szkoły uczącej się"
  • Sylwia Żmijewska-Kwiręg - dyrektorka programowa Centrum Edukacji Obywatelskiej


przy wsparciu merytorycznym i praktycznych wskazówkach i dobrych praktykach wszystkich mentorów i mentorek kursu "Szkoła w sieci..."

Organizatorem webinarium jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działanie jest prowadzone w ramach programu Szkoła Ucząca się realizowanego przez CEO we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Zapisz się! Link do informacji: https://www.facebook.com/events/1138731779813525/