05 Maja 2020


Zapraszamy na kolejny webinar Centrum Edukacji Obywatelskiej - 8 maja godz. 19:00.  Webinar organizowany jest w ramach kursu internetowego CEO -  "Szkoła w sieci...", ale do refleksji podsumowującej 2 miesiące nauki zdalnej zapraszamy także osoby, które nie korzystają z naszego wsparcia w ramach tego kursu.

 

13 Września 2019


Przypomnieliśmy sobie o celach, jakie stawiamy w NAI.

Strony