Mentorzy n@i już pracują


W Szkoleniu Mentorów w Miedzeszynie wzięło udział 70 osób z całej Polski. Było to spotkanie wyjątkowe w swoim charakterze, ponieważ mentorzy znali się do tej pory jedynie z wirtualnej rzeczywistości.


Spotkanie w Miedzeszynie, podobnie jak Szkoła Letnia Mentorów, było wyjątkowe w swoim charakterze, ponieważ mentorzy znali się do tej pory jedynie z wirtualnej rzeczywistości. Spotkanie, na którym widzą się i rozmawiają bezpośrednio, to bardzo rzadka okazja. Okazało się to niezwykle potrzebne.


Grupa była bardzo zróżnicowana – począwszy od tych, którzy mentorują już w kursach ładnych parę lat, poprzez mentorów z niewielkim doświadczeniem, aż do tych, którzy dopiero przymierzają się do tej pracy.


Spotkanie rozpoczął Dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej – Jacek Strzemieczny.

W swoim wystąpieniu nie tylko podkreślił i docenił rolę mentorów dla funkcjonowania kursów internetowych, ale wprowadził wszystkich w atmosferę szkolenia mówiąc o tym jak ludzie się uczą.

Od kierownika n@i, Krzysztofa Nierojewskiego, uczestnicy usłyszeli o istocie Nauczycielskiej Akademii Internetowej – o założeniach tego programu, organizacji n@i i o swoim miejscu w tym przedsięwzięciu.


Po otwarciu spotkania, rozpoczęły się warsztaty. Dotyczyły one roli mentora, zasad udzielania informacji zwrotnej, relacji mentor – uczestnik kursu oraz inspirowania i stawiania wyzwań uczestnikom kursów.

O wartości warsztatów najlepiej świadczą cytaty z ewaluacji:

  • „Wszystkie treści były bardzo ciekawe, a przede wszystkim bardzo przydatne, szczególnie dla początkującego mentora. Czas zajęć wykorzystany w 100%, nie było treści zbędnych.”
  • „Duży ładunek intelektualny prowadzących i uczestników.”
  • „Nowe pomysły - list do uczestnika, pisanie komentarzy, wymiana informacji jak reagować na różne trudne sytuacje.”
  • „Całość spotkania niezwykle pożyteczna- wszystkie warsztaty są dla mnie fundamentem pracy mentora.”Trafnym pomysłem było zróżnicowanie grup warsztatowych mentorów o różnym stopniu doświadczenia, co także zostało zaakcentowane w ewaluacji:

  • „Grupy mentor doświadczony-mentor początkujący pomogły mi poznać problemy i ich rozwiązania w pracy przyszłego mentora”,
  • „Najciekawsza była możliwość poznania szczegółów pracy mentora oraz skonfrontowania tego w czasie rozmów z osobami, które pełniły już tę rolę.”Podczas Spotkania Mentorzy z długim stażem mogli poczuć powiew świeżości i podzielić się swoim doświadczeniem. Młodzi stażem mentorzy zyskali dużo nowej wiedzy i wsparcie przed rozpoczęciem pracy w nowym roku. Wszyscy, z pewnością poczuli serdeczność i wzajemne zrozumienie. Jedna z uczestniczek ujęła to jako „świetny klimat sprzyjający otwartym wypowiedziom”.


Ufam, że spotkanie przygotowało nas i naładowało energią do całorocznej, niełatwej przecież pracy mentora. Do zobaczenia w wirtualnej rzeczywistości w kursowych „klasach”.

Jaśka Stojak