Nauczycielska Akademia Internetowa w liczbach


Nauczycielska Akademia Internetowa to największe tego rodzaju przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce. Szkoli 1500 nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Najwięcej kursantów jest ze Śląska i Wielkopolski. Najliczniejszą grupą są nauczyciele języków obcych, poloniści, matematycy i nauczyciele kształcenia zintegrowanego. Szkoły przystępujące do n@i najczęściej zgłaszały czterech lub sześciu nauczycieli, ale są i takie, które zgłosiły ich 23!

Kursów do wyboru jest siedem. Największym zainteresowaniem cieszy się „Jak motywować uczniów do nauki?” (30 proc.) Popularne są także „Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły?” „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela”, „Lider oceniania kształtującego w szkole” i „Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.