Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole


Blisko 80 uczestników -  dyrektorów i liderów ze szkół pracujących w programie Szkoły Uczącej Się wzięło udział w konferencji „Rozwijanie uczenia się i nauczania w profesjonalnej szkole” w dniach 23-25 stycznia 2014 r. w Serocku poświęconej praktykom współpracy w szkole (zwanymi wcześniej procedurami).

Konferencję rozpoczął prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny. Wykładem na temat rdzenia nauczania i koncentracji działań szkoły na uczeniu się i nauczaniu wprowadził uczestników w temat zmiany kultury szkoły poprzez wdrażanie praktyk współpracy.

Praktyki współpracy prezentowane na konferencji to:

  • ok obserwacja
  • nagrywanie i omawianie lekcji
  • obserwowanie wybranych uczniów
  • planowanie lekcji i analiza poziomów pytań, poleceń i zadań (SOLO)
  • analiza prac uczniowskich
  • spacer edukacyjny

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele szkół biorących udział we programie Laboratoria Praktyki Edukacyjnej (LPE). Te szkoły od półtora roku, w ramach pracy w programie LPE, pracują nad wprowadzeniem tych praktyk do swojej codziennej pracy. Istotą tego programu jest, jak mówił prezes CEO Jacek Strzemieczny, asystowanie szkołom w zmienianiu kultury uczenia się”, a wprowadzane w szkołach praktyki rozumiane są jako „zwyczaj/postępowanie w sferze kultury szkoły”, a nie jako biurokratyczny sposób zachowania.

 

 

Podczas konferencji szkoły z programu LPE dzieliły się swoimi doświadczeniami, co okazało się, jak zwykle podczas spotkań organizowanych przez program Szkoła Ucząca Się, największą wartością dla uczestników.  Każda ze szkól wprowadzających praktyki współpracy zaprezentowała praktykę, na którą pracuje i swoje doświadczenia. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani przedstawieniem przez szkoły własnej praktyki w praktykach.

Praktyki prezentowały szkoły: SP 30 w Lublinie, SP w Lubieszewie, SP w Szczodrzykowie, Szkoła Podstawowa nr  15 w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół Szkół w Kozielicach, Zespół Szkół w Strachówce, Gimnazjum nr 7 z Warszawy, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu, Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Prezentujący podzielili się zarówno dobrymi doświadczeniami, jak i trudnościami na jakie natrafili. Okazało się, że praktyki współpracy nie mają jednej formy realizacji. Zależy to od szkoły, jej nauczycieli i potrzeb. Tym bardziej ciekawe było przyjrzenie się różnym formom.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatem profesora Jana Potworowskiego na temat taksonomii SOLO. Zaaranżowane przez Jana aktywności zaangażowały wszystkich pozwalając na zrozumienie, na czym SOLO polega i jak może pomóc w planowaniu zadań na lekcji oraz ocenę wykonania zadania przez uczniów.

 

 

Zajęcia warsztatowe w dalszej części dnia pozwoliły na bardzo pogłębione poznawanie trzech procedur: obserwacja wybranych uczniów, analiza prac uczniowskich oraz nagrywanie i omawianie lekcji. Każdy z uczestników mógł wybrać tę, która najbardziej ich zaciekawiła/zainteresowała.

Chciałabym do mojej pracy wprowadzić praktykę nagrywania lekcji. Zacznę od nagrywania lekcji na swój własny użytek – obserwując nagranie lekcji będę mogła wielokrotnie skupić się na jej wielu aspektach – mówiła po warsztacie dotyczącym nagrywania lekcji jedna z jego uczestniczek, nauczycielka języka polskiego z gimnazjum z ponad 20-letnim stażem.

Myślę, że w mojej szkole najbardziej użyteczna byłaby praktyka obserwacji wybranej grupy uczniów. Mamy tzw. „trudne klasy” i chcemy znaleźć przyczyny nieodpowiedniego zachowania uczniów i dobrać odpowiednie metody pracy – stwierdziła uczestnicząca w konferencji wicedyrektorka szkoły podstawowej z dużego miasta.

Mamy już pewne doświadczenia  dotyczące analizy prac uczniów, teraz mamy pewien wzorzec, z którego na pewno skorzystamy. Widzę teraz jak ważny jest odpowiedni dobór zadań rozwijających umiejętności wyższego rzędu – stwierdziła dyrektorka szkoły podstawowej, uczestnicząca w warsztatach dotyczących praktyki analizy prac uczniów.

 

W konferencji „Rozwijanie uczenia się i nauczania w profesjonalnej szkole” uczestniczyli przedstawiciele szkół, które mają już doświadczenie w dwóch fundamentach, które są niezbędne we wprowadzaniu praktyk współpracy:

  • Ocenianie kształtujące
  • Współpraca grona pedagogicznego w zespołach profesjonalnych nauczycieli.

Praktyki współpracy, jak pokazują doświadczenia szkól z programu LPE, to rozwiązania, które skutecznie wspierają nauczanie i uczenie się. A jak mówił prezes CEO Jacek Strzemieczny, uczenie się uczniów jest w edukacji najważniejsze.

 

 oprac. Magdalena Pater