Czy można „Polubić nauczanie”?


Czy można „Polubić nauczanie”? Czy może być ono przyjemnością zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia? Próbą odpowiedzi na te pytania był cykl spotkań zorganizowanych przez SUS.

 

W dniach 1-6 kwietnia w kilku miastach Polski odbyły się  spotkania „Polubić nauczanie”. Chętnych do udziału w naszych miniwarsztatach zapraszaliśmy do Szczecina, Białegostoku, Olsztyna, Płocka, Bydgoszczy, Warszawy, Otwocka, Wrocławia, Świętochłowic i Tarnowa.

 

Wszystkie terminy spotkań, a były do wyboru dwa w każdym mieście, wyczerpały się bardzo szybko. Udział w nich zapowiedziało prawie 600 osób.

Bardzo nas to cieszy, bo na miniwarsztaty zapraszaliśmy nauczycielki i nauczycieli, którzy nie znają jeszcze programu Szkoła Ucząca Się Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i sposobu nauczania opartego na Ocenianiu Kształtującym (OK).

 

W trakcie dwugodzinnego spotkania można było poznać istotę OK poprzez doświadczenie bycia uczestnikiem fragmentu lekcji prowadzonej przez trenerów Szkoły Uczącej Się, stosujących na co dzień w swojej pracy nauczycielskiej ten styl nauczania.

 

Trenerzy mówili także o tym, jak można zmienić swój warsztat pracy i ukierunkować swoje nauczanie na ucznia i jego umiejętność uczenia się.

 

Uczestnicy mogli również zapoznać się z misją naszej fundacji oraz z programem Szkoła Ucząca Się i jego działaniami – Warsztatami SUS, Nauczycielską Akademią Internetową oraz OK zeszytem.

 

Czy szkolenia okazały się sukcesem? Niech odpowiedzią będą opinie ich uczestników:

"Mimo, że spotkanie było krótkie, zaledwie 2-godzinne, to wyniosłam z niego więcej niż z niejednego wielogodzinnego szkolenia, dziękuję! Oddzielne słowa podziękowania należą się prowadzącej - to prawdziwy nauczyciel z pasją, rzetelnie przygotowany i z zaangażowaniem opowiadający o swoich doświadczeniach z OK, zazdroszczę Jej uczniom!"

"Szkolenie było profesjonalnie prowadzone. Prowadząca miała ogromną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Dzięki szkoleniu zostałam zachęcona do wprowadzenia oceniania kształtującego w mojej pracy. Podczas szkolenia nie byliśmy tylko biernymi słuchaczami, ale uczestniczyliśmy w nim czynnie (zajęcia praktyczne) to duży plus. "

"Bardzo ciekawe. Pierwszy raz w trakcie szkolenia byłam uczniem, dzięki czemu mogłam przeżyć metodę praktycznie."