Dębnica Kaszubska jest OK!


17 sierpnia w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczęto realizację wspólnego programu Władz Gminy Dębnica Kaszubska oraz Programu Szkoła Ucząca Się (SUS). Celem programu jest zwiększenie zakresu stosowania oceniania kształtującego we wszystkich trzech zespołach szkolnych w gminie. 

Program rozpoczęła konferencja „Współpraca nauczycieli i uczniów w uczeniu się”. Udział w niej wzięli nauczyciele, dyrektorzy ze szkół w Dębnicy Kaszubskiej oraz z kilku ościennych miejscowości. Spotkanie otworzyła inicjatorka programu Pani Wójt Iwona Warkocka, która przed objęciem stanowiska w Urzędzie Gminy pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolewie. Czując potrzebę wspierania podlegających sobie placówek w podnoszeniu jakości pracy, zdecydowała się na wprowadzenie w trzech szkołach gminy oceniania kształtującego. Kolejno wystąpił Jacek Strzemieczny - prezes fundacji CEO, który zarysował historię powstania fundacji, omówił główne wytyczne oraz kierunek działania Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedstawił założenia programu POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego) oraz Szkoły Uczącej Się. Na przykładzie Dębnicy Kaszubskiej zaakcentował konieczność wzmacniania we współczesnym świecie wspólnot lokalnych. Zwrócił uwagę, że ocenianie kształtujące jest skutecznym narzędziem budowania w szkole współpracy nauczycieli i uczniów w nauczaniu i uczeniu się. Prezentacja „Współpraca nauczycieli i uczniów w uczeniu się. Polityka oświatowa samorządu terytorialnego”.

 Następnie Danuta Sterna - ekspertka programu SUS - zaprezentowała strategie oceniania kształtującego. Swoją prezentację uatrakcyjniła zastosowaniem „patyczków”, „świateł” i „kostek metodycznych”, które pomogły zaktywizować wszystkich uczestników spotkania. Dzienniczek, który zwykle towarzyszy prezentacji, jest do pobrania tutaj

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny na temat funkcjonowania OK w czterech szkołach z perspektywy dyrektorów oraz nauczycieli. Dyskusję prowadziła Danuta Sterna a jej uczestnikami byli: Agnieszka Zagdańska – nauczycielka języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu, Beata Kacprowicz – nauczycielka historii i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, Dariusz Zelewski – nauczyciel religii i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach oraz troje przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Warcinie: nauczycielka języka polskiego – Ewa Żurawska-Seta, nauczycielka religii – Ewa Czyplis oraz Roman Seta – dyrektor placówki. Paneliści podzielili się swoim doświadczeniem we wdrażaniu oceniania kształtującego, dobrymi praktykami, jak również sposobami na radzenie sobie z trudnościami, które mogą pojawić się wraz ze stosowaniem nowej metody pracy. Po panelu uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, które dotyczyły stosowania informacji zwrotnej, skuteczności podawania celów oraz kryteriów sukcesu. Konferencję podsumowała wójt Pani Iwona Warkocka, życząc uczestnikom w kolejnym dniu „dobrej zabawy”, zapewniając, że stosowanie OK to właśnie „przyjemna zabawa” w procesie uczenia uczniów.

Kolejnego dnia (18 sierpnia 2016 roku) zostały przeprowadzone warsztaty „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela – etap I” – Warsztat SUS dla Rad Pedagogicznych (opis warsztatu). Warsztaty odbyły się w dwóch grupach nauczycieli: przedmioty ścisłe i języki obce oraz przedmioty humanistyczne i nauczanie początkowe, z którymi pracowali odpowiednio – Danuta Sterna wraz z Agnieszką Zagdańską  oraz Jacek Strzemieczny z Beatą Kacprowicz. W grupach przedmiotowców opracowywali cele i kryteria do konkretnych tematów swoich lekcji. Pracowali również nad ustalaniem kryteriów sukcesu do wzorcowej pracy. Uczyli się udzielania swoim koleżankom i kolegom informacji zwrotnej do wykonanego zadania. Uczestnicy poznali również badania edukacyjne potwierdzające znaczący wpływ oceniania kształtującego na osiągnięcia szkolne uczniów. Nauczyciele przede wszystkim jednak mieli wiele możliwość rozmowy w gronie nauczycieli tego samego przedmiotu na temat sposobów i możliwości wykorzystania elementów OK w codziennej pracy. Było dużo wątpliwości, na które prowadzący odpowiadali, podkreślając cierpliwość we wdrażaniu OK i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami - najlepiej z tego samego przedmiotu.

Szkolenie szło sprawnie, gdyż część nauczycieli brała już wcześniej udział w szkoleniach z oceniania kształtującego i wielu z nich stosuje je już w swojej pracy.

W krótkim podsumowaniu warsztatów uczestnicy wskazali, że najważniejsze dla nich było uświadomienie sobie znaczenia podawania uczniom celów w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu, a także zaplanowanie podsumowania na koniec lekcji, dzielenie się doświadczeniem i zrozumienie, że to uczniowie są najważniejsi w procesie uczenia.

To dopiero pierwszy krok w programie wspierania szkół gminy Dębnica Kaszubska. Kolejnym jest udział nauczycieli w kursie internetowym OK i OK zeszyt oraz kolejne spotkanie warsztatowe na przełomie stycznia i lutego 2017r. Program wprowadzania do pracy nauczycieli oceniania kształtującego ma trwać trzy lata.

W planach mamy także prowadzenie w gminie angażującego lokalną społeczność działań programu POST. W roku 2017 w gminie powstanie zespół prowadzący projekt i zaczną się odbywać spotkania środowiskowe. W ich trakcie mieszkańcy, w tym także rodzice obecnych i przyszłych uczniów określą ważne dla siebie priorytety gminnej oświaty. Powstałe plany oświatowe zostaną usankcjonowane odpowiednimi uchwałami władz gminy.

 

Przygotowała Beata Kacprowicz