Nowa książka Danuty Sterny


Nakładem Biblioteki Szkoły Uczącej Się ukazała się właśnie nowa, długo oczekiwana książka Danuty Sterny Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Ta publikacja, pięknie ilustrowana rysunkami samej autorki, stanowi odświeżony, podręcznik-poradnik oceniania kształtującego. Uczę się uczyć podsumowuje doświadczenia nauczycieli-praktyków, którzy w swojej codziennej pracy z sukcesami wypróbowywali możliwości, jakie oferuje ocenianie kształtujące i odważyli się o tym opowiedzieć. Te cytaty  autentyczne wypowiedzi nauczycieli i przykłady z ich szkolnej praktyki stanowią ogromną wartość tej książki, a także pokazują, czym naprawdę jest praca z ocenianiem kształtującym. 

Książka, przeznaczona dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania, krok po kroku pokazuje, jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach, jak bezpiecznie i skutecznie wypróbowywać jego narzędzia i wśród nich szukać tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym.

To obowiązkowa pozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć i rozwinąć praktykowanie oceniania kształtującego.

Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce będzie można kupić w księgarni internetowej Civitas

 

Uczę uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce jest książką dla nauczycieli, którzy chcą wprowadzać do swojego nauczania ocenianie kształtujące. Można ją traktować też jako komiks, ponieważ liczne ilustracje współtworzą sens zawartych w niej treści.

Dla kogo jest ta książka? Dla Ciebie – nauczycielko i nauczycielu, jeśli wierzysz, że nauka może być przyjemnością, że nie trzeba do niej zmuszać uczniów, że możliwy jest przyjazny świat bez rywalizacji, i warto oszczędzić dzieciom ciągłej konkurencji i selekcji. Jeśli chociaż masz nadzieję, iż można nauczyć każdego, a wszyscy uczniowie mogą być odpowiedzialnymi współautorami swojego procesu uczenia się, to polecam Ci tę książkę.

Jeśli zaś widzisz świat jako poligon konkurencji i rywalizacji, chcesz ćwiczyć uczniów do testów, które zakwalifikują ich do lepszego życia i sądzisz, że wyłącznie dzieciom zdolnym należy się lepsze kształcenie w lepszych szkołach, to nie czytaj tej książki, bo tylko Cię zdenerwuje.

 

Od Autorki

 

Udane i pełne stosowanie oceniania kształtującego oznacza rozumienie przez ucznia celu uczenia się, znajomość ambitnych i osiągalnych kryteriów sukcesu, otrzymywanie pomagającej się uczyć informacji zwrotnej, korzystanie z oceny koleżeńskiej i samooceny. Wszystko to stwarza szansę na rozwijanie samosterowności w uczeniu się, a przez to wzmacnia poczucie sprawczości. Daje to nadzieję na realizację przez szkołę ważnego oczekiwania – przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie. (…)

Prezentowana książka zawiera kilkadziesiąt wypowiedzi uczestniczących w programie SUS nauczycieli, którzy stosują ocenianie kształtujące w swojej szkolnej praktyce. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy nadzieję, że nauczyciele czytający ­tę książkę skorzystają z prezentowanych w niej koncepcji w przynajmniej tak dużym stopniu jak cytowani w niej praktycy oceniania kształtującego.

 

Z przedmowy Jacka Strzemiecznego