OK w krzywym zwierciadle


Zachęcamy do obejrzenia zapisu spotkania II grupy oceniania kształtującego z 1 września br., podczas którego Danuta Sterna wygłosiła wykład OK w krzywym zwierciadle.