OKmiks już w czterech wersjach językowych!


Pierwszy komiks o ocenianiu kształtującym autorstwa Danuty Sterny - ekspertki oceniania kształtującego i rysowniczki - został przetłumaczony już na cztery języki: angielski, niemiecki, białoruski, a ostatnio także i na rosyjski (tłumaczenie: Alena Radziewicz i Tamara Mackiewicz). Okmiks to pomoc dydaktyczna, która - w połączeniu z teczką oraz kartami - tworzy zestaw wspierający nauczycieli w stosowaniu OK zeszytu w pracy z uczniami.

 

Okmiks dostępny jest w ofercie księgarni Civitas.