Rozmowy o nauczaniu - nowy kurs internetowy!


Jeśli chciałbyś, aby w Twojej szkole nauczyciele:

 • rozmawiali na temat nauczania,
 • budowali kulturę współpracy skoncentrowaną na nauczaniu,
 • mieli przyjemność z nauczania.

zgłoś się sam lub zaproponuj innej nauczycielce lub nauczycielowi z Twojej szkoły uczestnictwo w semestralnym kursie online: Rozmowy o nauczaniu, który rozpoczyna się w 3 marca 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy od 17.12.2019 r. do 15.02.2020 r. lub do wyczerpania miejsc przez formularz dostępny:

 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rozmowy-o-nauczaniu

 

 

Planujemy kurs pilotażowy w tym roku dla maksimum 40 uczestników, dlatego będzie się liczyła kolejność zgłoszeń. Jeśli limit zgłoszeń zostanie wyczerpany, ogłosimy to na stronie. Dla osób, które zgłoszą się po wyczerpaniu limitu proponujemy kurs w następnym roku szkolnym.

 

Cena kursu semestralnego w roku 2020 wynosi 200 zł od osoby.

Zapoznaj się z regulaminem kursu.

 

 

 

O kursie

Kurs Rozmowy o nauczaniu przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić w gronie nauczycieli swojej szkoły rozmowy o nauczaniu.

W trakcie kursu uczestnicy:

 • otrzymają ponad 20 propozycji tematów i artykułów związanych z danym tematem.
 • wybiorą dwa tematy, którymi oni sami, oraz potencjalni uczestnicy rozmów, będą zainteresowani.
 • zaproszą na spotkanie chętnych nauczycieli i przeprowadzą rozmowę inspirowaną artykułem. (w około godzinnym spotkaniu powinny uczestniczyć najmniej trzy osoby i tylko osoby chętne).
 • dostaną do wykorzystania scenariusz spotkania, który będą mogli wykorzystać w całości lub zmodyfikować mogą też poprowadzić spotkanie według własnego pomysłu.
 • spotkają się zdalnie cztery razy w małych grupach wraz z moderatorem (nauczycielem, który sam ma za sobą doświadczenia prowadzenia takich rozmów).
 • podczas dwóch spotkań online uczestnicy przygotują się do prowadzenia rozmowy, a w dwóch innych podsumują doświadczenie z prowadzenia spotkań.

 

Nasze doświadczenia wskazują że, spotkania, które odbywają się w szkole, prowadzi je nauczyciel tej szkoły i uczestniczą w nich tylko osoby chętne, są najbardziej efektywne. Te trzy warunki powinny być gwarancją tego, że dyskusja przyniesie wnioski pasujące do danej szkoły i możliwe do wykorzystania w dalszej pracy placówki. Kluczową rolę w rozmowach odgrywają prowadzący takie spotkanie nauczyciele. To właśnie do nich adresujemy nasz kurs. Zachęcamy do wysłania na kurs jednego lub dwóch nauczycieli ze szkoły i sprawdzenie, jakie to przyniesie efekty w budowaniu współpracy nauczycieli skoncentrowanej na nauczaniu.

 

 

Więcej informacji:

 1. Dlaczego warto rozmawiać o nauczaniu?
 2. Pomysł na Rozmowy o nauczaniu
 3. Kurs internetowy – Rozmowy o nauczaniu
 4. Lista przykładowych tematów
 5. Informacja o webinarium
 6. Opinie nauczycieli, którzy prowadzili takie spotkania

 

1. Dlaczego warto rozmawiać o nauczaniu?

 

Każdy świadomy nauczyciel chce by jego nauczanie było coraz lepsze. Jednym ze sposobów na jego doskonalenie jest rozmowa z innymi nauczycielami. Samotne doskonalenie, szczególnie w tej mierze jest bardzo trudne. Najwięcej inspiracji możemy otrzymać od innych praktyków, a najlepiej od tych, którzy uczą w tej samej szkole i pracują z tymi samymi uczniami. W dyskusji możemy poznać zdanie innych, zweryfikować swoje poglądy i zainspirować się pomysłami. Szczególnie jest to korzystne, gdy rozmowy toczą się w szkole, wtedy wnioski z rozmów mogą bezpośrednio odnosić się do jej potrzeb .

Nauczyciele często uczestniczą w szkoleniach, które są prowadzone przez specjalistów z zewnątrz, bywa, że nie uwzględniają specyfiki danej szkoły.

Specyfika zawodu nauczyciela polega na ciągłym doskonaleniu, odkrywaniu nowych metod i korzystaniu z doświadczeń innych, a do tego właśnie jest niezbędna rozmowa.

Zachęcamy do takich rozmów o nauczaniu w gronie nauczycieli pracujących w jednej szkole. Dzięki tym rozmowom można ustalić zwyczaje szkolne, a również uzyskać poradę, jak dotrzeć do uczniów wspólnie nauczanych. Takie rozmowy wymagają organizacji i prowadzenia przez jednego z nauczycieli. Nasz kurs ma w tym pomóc. Pragniemy przygotować nauczyciela do skutecznego zapraszania nauczycieli na spotkanie, prowadzenia spotkania i wyciągania wniosków z rozmów dla szkoły.

Korzystne dla przebiegu takich rozmów jest to, że spotkanie prowadzi jeden z nauczycieli, który jest na równych prawach z pozostałymi uczestnikami spotkania. Nie jest to szkolenie przeprowadzane przez eksperta, a wszystkie opinie wyrażane w jego trakcie są tak samo ważne i brane pod uwagę.

Nasze doświadczenia wskazują, że takie rozmowy przynoszą nauczycielom satysfakcję oraz nowe pomysły do działań z uczniami, a ich wprowadzenie do zwyczajów szkoły zmienia kulturę pracy nauczycieli i wpływa na całą społeczność szkolną.

 

2. Pomysł na Rozmowy o nauczaniu

 

Odważny nauczyciel, może lider doskonalenia, zaprasza chętnych nauczycieli na rozmowę na temat, który jest opisany w krótkim artykule. Lider otrzymuje scenariusz rozmowy, z którego może choć nie musi skorzystać. Kilku nauczycieli spotyka się na, co najwyżej półtorej godziny i omawia tezy z artykułu. Dla każdego jest miejsce na wyrażenie swojego zdania, zarówno popierającego tezy artykułu, jak i negującego je.

Najlepiej wybrać temat rozmowy, który koresponduje z wyzwaniami podejmowanymi przez szkołę. Warto wybrać temat wraz z dyrektorem szkoły.

 

3. Kurs internetowy – Rozmowy o nauczaniu:

 

 • Dla kogo? – Dla nauczycieli liderów, którzy chcieliby animować w gronie nauczycieli własnej szkoły dyskusje o nauczaniu. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, którzy zgłoszą się sami lub których rekomenduje dyrektor szkoły (który chce, aby Rozmowy o nauczaniu były prowadzone w szkole).

 

 • Szczegóły organizacyjne kursu:
 1. Kurs prowadzony on-line, z czterema zdalnymi spotkaniami w małych grupach, prowadzonych przez moderatora.
 2. Czas trwania – jeden semestr: od 3.03.2020 do 15.06.2020
 3. Uczestnicy w czasie trwania kursu przeprowadzą dwie wybrane Rozmowy o nauczaniu.

 

 • Przebieg kursu:

Moduł 0 (marzec 2020) – uczestnicy otrzymują zwiastuny wszystkich rozmów o nauczaniu i wybierają z nich jeden temat do przeprowadzenia (najlepiej po konsultacji z dyrektorem i innymi nauczycielami ze szkoły). Po wybraniu tematu uczestnik otrzymuje scenariusz spotkania i wskazówki do jego przeprowadzenia.

Moduł I (pierwszy tydzień marca) – Pierwsze spotkanie zdalne.

Uczestnicy otrzymują materiał na temat sposobów zapraszania i propozycje prowadzenia spotkania. Podczas spotkania zdalnego:

 • Omówienie sposobów zaproszenia nauczycieli do rozmowy.
 • Planowanie zaproszenia chętnych nauczycieli na spotkanie.
 • Planowanie przeprowadzenia spotkania.

Pomiędzy modułem I i II uczestnicy przeprowadzają I spotkanie w gronie zaproszonych gości i przesyłają krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego spotkania.

Moduł II (marzec i spotkanie zdalne pierwszy tydzień kwietnia) – Drugie spotkanie zdalne.

 • Omówienie przebiegu spotkań i rekomendacje uczestników – co warto zrobić następnym razem, a czego należy unikać.

Pomiędzy modułem I i II uczestnicy wybierają na podstawie zwiastunów temat drugiego spotkania dla swojej szkoły

Moduł III (koniec kwietnia) – Trzecie spotkanie zdalne.

 • Planowanie zaproszenia chętnych nauczycieli na spotkanie i planowanie przeprowadzenia spotkania.

Pomiędzy modułem III i IV uczestnicy przeprowadzają II spotkanie w gronie zaproszonych gości i przesyłają krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego spotkania.

Moduł IV (maj i spotkanie zdalne koniec maja) – Czwarte spotkanie zdalne.

 • Omówienie przebiegu spotkań i rekomendacje uczestników – co warto zrobić następnym razem, a czego należy unikać.
 • Dyskusja – Co dalej?

 

Warunkiem ukończenia kursu jest przeprowadzenie przez uczestnika dwóch rozmów o nauczaniu i przesłanie z nich krótkich sprawozdań.

 

4. Lista przykładowych tematów:

 

 1. Jakie oczekiwania w stosunku do szkoły mają uczniowie?
 2. Jak wpływać na motywację do nauki naszych uczniów?
 3. Jak pomoc nowemu nauczycielowi w naszej szkole?
 4. Jak pracować z opornym uczniem?
 5. Wprowadzamy w naszej szkole OK zeszyt.
 6. Kiedy uczeń wie, że się uczy?
 7. Jak pracować z podsumowaniem lekcji i z refleksja uczniowską? – Czego się dziś nauczyłeś?
 8. Jakie mamy wskazówki dla naszego dyrektora?
 9. Jak wykorzystać w kreatywny sposób czas końca roku szkolnego?
 10. W jaki sposób nauczyciel może pozyskiwać informację od uczniów na temat ich uczenia się?
 11. Ramy myślenia. Czy inteligencja naszych uczniów jest plastyczna?
 12. Jak tworzyć wspólnie szkolne reguły?
 13. Jak postępować z uczniami zalęknionymi?
 14. Jak nauczać konstruktywistycznie wykorzystując to, co uczniowie już wiedzą na dany temat?
 15. Autonomiczny uczeń. Jak wprowadzać na lekcji autonomie uczniowską?
 16. Jak skorzystać z badań OECD dotyczących pracy nauczycieli?
 17. Jak uczyć wykorzystując myślenie pojęciowe?
 18. Jak zadawać uczniom pytania, aby pogłębić ich proces uczenia się?
 19. Jak organizować pożyteczne i przyjemne spotkania z rodzicami?
 20. Rola błędu w uczeniu się. Jak pracować z uczniami wykorzystując ich błędy?

 
5. Webinarium

16 stycznia o godzinie 19.00 planujemy webinarium, podczas którego osoby, które prowadziły Rozmowy o nauczaniu podzielą się swoimi doświadczeniami. Link do zapisu na webinarium http://bit.ly/webinariumRN

 

6. Opinie nauczycieli, którzy prowadzili takie spotkania:

 

 • Jolanta Gęca, Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Myślę, że jest to bardzo trafiona koncepcja.  Pozwala na aktywność grupy.

Zwraca uwagę na bardzo ważne elementy mające wpływ na motywację ucznia, a jednocześnie tak rzadko postrzegane jako istotne.

Moje koleżanki i koledzy byli zdziwieni, że czas tak szybko upłynął, zgłosili chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w tej sprawie.

 • Jolanta Łosowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie

Uważam, że takie rozmowy są potrzebne. Rozszerzają wiedzę na temat nauczania, wymiana doświadczeń, dzielenie się uzyskaną wiedzą (kursy, samodoskonalenie). Propozycja kontynuowania rozmów spotkała się z dużą akceptacją będących na spotkaniu. Planowany Dyskusyjny Klub „Dwójki” – zatem ruszył.

 • Joanna Krzyściak, Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim

Według mnie najważniejsza jest forma prowadzenia tych spotkań. Nauczyciele wolą swobodnie podyskutować na jakiś temat niż brać udział w spotkaniu, na którym mówi tylko prowadzący. Podczas debaty/dyskusji powstają twórcze rozwiązania problemów.

Drugim ważnym elementem jest przychylność i otwartość dyrektora na nowatorskie pomysły.

 • Daniel Piotrowski, XV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Mistrzostwa Sportowego w  Bydgoszczy 

Koncepcja szlachetna, odpowiadająca obecnym trendom ruchów oddolnych zmierzających do wdrażania działań zmierzających do unowocześnienia szkolnictwa i odejścia od typowego XIX w. represyjnego systemu edukacyjnego. Odpowiada także prawu oświatowemu, którego podstawą jest wspomaganie szkoły w jej rozwoju.

 

tekst: Danuta Sterna - ekpertka oceniania kształtującego, szefowa działu ekspertów SUS