SZKOŁA LIDEREM ZMIAN


Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach wraz z partnerami: Starostą Powiatu Kartuskiego, Burmistrzem Kartuz i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zorganizowało 7 czerwca II Konferencję Oświatowo - Samorządową SZKOŁA LIDEREM ZMIAN. W spotkaniu udział wzięła Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty.

Głównym tematem konferencji była poprawa jakości uczenia poprzez wykorzystanie elementów oceniania kształtującego. Prekursorami i propagatorami tej metody są pani Danuta Sterna i pan Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, którzy poprowadzili warsztaty dla dyrektorów szkół.

Uczestnikami konferencji byli m.in. burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu kartuskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty, naczelnicy oświaty z wszystkich samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

Na wstępie zebranych powitali i słowo wprowadzające wygłosili: Janina Kwiecień - starosta kartuski, Mieczysław Grzegorz Gołuński - burmistrz Kartuz oraz Halina Uchman – dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. Podkreślano wagę spotkania i zasadność rozmawiania o ocenianiu kształtującym – jako metodzie zwiększającej motywację uczniów do uczenia się.

Następnie pan Jacek Strzemieczny - prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie wprowadził zebranych w tematykę wykładem pt.: ,,Dlaczego Ocenianie Kształtujące?’’. Zwrócił uwagę na to, w jaki sposób nauczyciel, szkoła mogą się przygotować do wprowadzenia zmiany w ocenianiu i gdzie szukać pomocy. CEO w Warszawie oferuje kompleksowe wsparcie w formie szkoleń, warsztatów, jak również opieki merytorycznej nad szkołą przystępującą do programu.

Po wprowadzeniu w temat, warsztaty pt.: ,,Ocenianie kształtujące w edukacji’’ poprowadziła Danuta Sterna – jeden z największych autorytetów w Polsce w tej dziedzinie. Były prezentacje, praca w grupach, parach. Zachodziły interakcje między prowadzącą a uczestnikami. Wykorzystano pomoce dydaktyczne stosowane w ocenianiu oraz omówiono strategię oceniania kształtującego.

W przerwie między warsztatami wystąpił Zespół Regionalny ,,Krôsniăta’’ z Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Zaprezentował on tańce i śpiewy kaszubskie, które spotkały się z żywą reakcją publiczności.

Jednym z najbardziej interesujących momentów konferencji był panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli – praktyków stosowania oceniania kształtującego prowadzony przez panią Danutę Sternę. W panelu udział wzięli nauczyciele z dwóch szkół: Maria Konkel i Judyta Ducher z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie oraz Aneta Kulwikowska, Paweł Pytka i Dariusz Zelewski z Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach.

W bardzo ciekawej dyskusji paneliści odpowiadali m.in. na takie pytania jak.: Co i dlaczego sprawdza mi się z OK w mojej praktyce nauczania? Co z OK jest korzystne dla procesu uczenia się moich uczniów, co ich zdaniem pomaga im się uczyć? Od czego rekomendowałabym zacząć pracę z OK w szkole? Co się sprawdziło w moim przypadku? oraz Jak zaczynać pracę z OK w szkole, co się sprawdziło w mojej szkole?

Wszyscy zgodnie podkreślali, że wprowadzenie elementów oceniania kształtującego motywuje uczniów do nauki i zwiększa ich świadomość w uczeniu się. Nauczyciel natomiast otrzymuje narzędzia, które nie tylko dają większy komfort pracy, ale nadają większy sens podejmowanym przez niego wyzwaniom.

Na koniec konferencji głos zabrała pani Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty, która przedstawiła swoje i Ministra Edukacji Narodowej priorytety.

Podsumowania konferencji dokonał Dariusz Zelewski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki w Kartuzach:


,,Niezwykle ważne było dzisiejsze spotkanie. Otrzymaliśmy kompendium wiedzy na temat oceniania kształtującego. Dokonali tego w sposób niezwykle kompetentny i treściwy praktycy szanowani w kraju i zagranicą. Dziękuję Danucie Sternie i Jackowi Strzemiecznemu za to, że przyjęli moje zaproszenie i sprawili prawdziwą ucztę edukacyjną dla blisko 150 osób. Co zrobicie państwo z tą wiedzą w swoich szkołach, zależy tylko od Was. Jeśli znajdą się wśród Was liderzy gotowi na takie zmiany, to zachęcam do przenoszenia dobrych praktyk na grunt własnej szkoły. Dziękuję bardzo serdecznie współorganizatorom konferencji: pani Janinie Kwiecień – staroście kartuskiemu i Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu – burmistrzowi Kartuz, bez których nie udałoby się to przedsięwzięcie. Już wkrótce udostępnimy także film, w którym będą ujęte najważniejsze punkty konferencji, jak i wywiady z uczestnikami dzisiejszego spotkania.’’

 

Na podstawie relacji: https://web.facebook.com/dariusz.zelewski.5/media_set?set=a.111219683883...