Konferencja "(Nie)zwykłe nauczanie"


19 października w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie odbyła się konferencja „(Nie)zwykłe nauczanie” dla nauczycieli, którzy szukają różnych rozwiązań, cenią relacje i przede wszystkim chcą dobrze uczyć.

Konferencja była ogólnodostępna,  po niej odbyło się spotkanie regionalne już tylko dla uczestników  kursu OK zeszyt organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Podczas spotkania  jak zwykle wymieniane były doświadczenia i inspiracje.

Inicjatorką II już spotkania w Szkole Podstawowej nr 111 była nauczycielka tej szkoły, Barbara Bartnik, która zaprosiła do współpracy i poprowadzenia warsztatów  trzy inne Okejki, osoby, którym ocenianie kształtujące jest bardzo  bliskie i które jako mentorki udzielają wsparcia uczestnikom kursu OK zeszyt. Panie poprowadziły cztery warsztaty. Marlena Kałużniak  SP 3 w Zakopanem „Kto jest odpowiedzialny za uczenie?”, Barbara Bartnik SP 111 w Krakowie  „Co z tym podręcznikiem i zeszytem w szkole?”, Beata Minta SP 3 w Koźminie Wielkopolskim „Jak zderzyć kompetencje kluczowe z zadaniem edukacyjnym?” oraz Urszula Lach ZSP w Międzyrzeczu Górnym „Mózg i ruch, o co w tym chodzi?”.

Przed spotkaniem, jak  i w przerwie konferencji, można było zobaczyć OK zeszyty, przywiezione z różnych stron Polski. Można było również porozmawiać z uczniami klasy 3c, zerknąć do ich zeszytów, a w trakcie warsztatu, prowadzonego przez  wychowawczynię Barbarę Bartnik, wysłuchać uczniowskich wypowiedzi na temat uczenia się poprzez zeszyt, korzyści z jego prowadzenia i satysfakcji. Słowa dzieci były potwierdzeniem, że własne notatki i refleksje  prowadzą do przejęcia odpowiedzialności przez dziecko za swą edukację, są  drogą do efektywnego uczenia i nauczania. „Ten zeszyt to mój największy skarb”- słowa wypowiedziane przez dziewięcioletniego Tomka Kowalskiego na długo pozostaną w pamięci.

Dziękujemy Pani dyrektor Bernadecie Bochenek za możliwość zorganizowania drugiego już spotkania nauczycieli i mamy nadzieję, że wpisze się ono na stałe w kalendarz tej szkoły.