Skrzyneczka Mistrzów - nowa pomoc dla nauczycieli


Co zrobić z uczniami, którzy nudzą się na lekcji, gdyż wcześniej skończyli swoją pracę nad zadaniem, podczas, gdy inni jeszcze pracują? Problem z różnym poziomem uczniów.

Taka sytuacja zdarza się każdemu z nauczycieli, gdyż rzadko bywa, aby uczniowie uczyli się w jednym tempie. Połowa już skończyła wykonywać zadanie, ¼ nadal pracuje, a ¼ nie wie, jak zacząć pracę. Co robić? Czy tłumaczyć tym, którzy jeszcze nie zaczęli, czy pomagać tym, którzy maja trudności, czy może pracować  tylko z tymi, którzy już wykonali zadanie? Wszystkiego na raz się nie da. 
 Zwykle w takich sytuacjach nauczyciel poleca uczniom sprawniej wykonującym swoją pracę, czyli „Mistrzom”, aby pomogli dłużej pracującym uczniom. Bywa też, że nauczyciele przygotowują bank zadań dodatkowych i polecają Mistrzom ich wykonanie. Jednak nie zawsze Mistrzowie są gotowi do pomagania lub do wykonania dodatkowych trudniejszych zadań.
  
Razem z grupą Okejek (nauczycielek i nauczycieli stosujących OK zeszyt) opracowaliśmy Skrzyneczkę Mistrzów, która właśnie finiszuje w księgarni Civitas.
W takiej sytuacji może okazać się pomocna Skrzyneczka Mistrzów - komplet 50 kart, z których uczeń Mistrz losuje jedną kartę i za każdym razem przypada mu nowe wyzwanie.  
Przed zastosowaniem skrzyneczki:
Dobrze jest przed lekcją przejrzeć karty i odłożyć te, które nie będą pasowały do lekcji lub do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w danej klasie. 
Kilka kart (6) powtarza się, np. karta z poleceniem narysowania mapy myśli i karta z losowaniem zadania z banku zadań. Karty z bankiem zadań należy zamieszczać w skrzyneczce tylko wtedy, gdy nauczyciel decyduje się przygotować wcześniej propozycje do banku zadań. 
Jedna z kart zawiera polecenie dotyczące używania heksów. Jeśli nauczyciel ich nie stosuje, to powinien kartę usunąć.
Wieża rozwojowa
Dodatkową atrakcją może być stosowanie wieży rozwojowej. 
Metoda polega na umieszczeniu w zeszycie ucznia lub na osobnej kartce rysunku wieży z cegiełkami. Uczeń, który wykonał dobrze polecenie ze Skrzyneczki Mistrzów, dostaje zezwolenie na zamalowanie wybranej przez siebie cegiełki. Dzięki wieży rozwojowej uczeń widzi, ile dodatkowych poleceń dobrze wykonał. 
Po zastosowaniu skrzyneczki
Wiele z kart, ma w poleceniu prośbę o przekazanie wykonanej pracy nauczycielowi. Łączy się to ze sprawdzeniem przez nauczyciela tej pracy i przekazanie do niej komentarza. Może to być potwierdzenie dobrze wykonanej pracy poprzez udzielenie pozwalania na zamalowanie cegiełki w wieży lub postawienie znaczka, sygnalizującego, że nauczyciel zapoznał się z pracą.  Jest to dodatkowa praca ze strony nauczyciela, ale bez niej uczniowie mogą zniechęcić się do wykonywania następnych zadań. 
Karty można wykorzystywać na każdym przedmiocie i na każdym poziomie nauczania.
W dobie nauczania zdalnego skrzyneczka mistrzów też może mieć zastawanie, gdyż zdalnie uczniowie tez nie pracują równo. Wieża rozwojowa może pomoc w trudnym procesie oceniania podczas zdalnego nauczania. 
Mamy nadzieję, że losowanie zróżnicowanych poleceń zachęci uczniów – Mistrzów do pracy nad pogłębieniem własnego uczenia się.