Pomoc w uczeniu się


Pytani uczniowie widzą korzyści płynące z korzystania z OK zeszytu. Przede wszystkim podkreślają, że pomaga im on się uczyć. Doceniają znajomości przez nich celów i kryteriów, umiejętności dokonania samooceny i możliwość otrzymywania oceny koleżeńskiej od rówieśnika.

Podkreślają możliwość tworzenia samodzielnego swojego OK zeszytu i twórczego podejścia do jego organizacji.

Uczniowie wskazali jako ważne:

 

  • pomoc w uczeniu się,
  • uwidocznienie postępów w nauce (uczniowie widzą własny postęp w nauce),
  • rolę zapisywania własnej refleksji,
  • ułatwienie w przygotowaniu się do sprawdzianu,
  • miejsce na znalezienie informacji („wiem, że znajdę w nim zawsze odpowiedź na moje pytania”),
  • lekcje są bardziej ciekawe (uczniowie lepiej pamiętają treść lekcji i stosowane metody),
  • pomoc przy powtórkach i przygotowaniu się do sprawdzianów („Wiem nad czym mam pracować, dzięki refleksjom mogę ocenić, co już potrafię, a nad czym mam jeszcze pracować”),
  • szybkość wyszukiwania potrzebnych informacji,
  • możliwość nadrabiania lekcji w razie nieobecności,
  • jest łatwiej.