Praca z uczniami


Nauczyciele zauważają, że dzięki pracy z OK zeszytem doskonalił się ich warsztat pracy. Lekcje stały się bardziej przemyślane, lepiej zorganizowane i ciekawsze dla uczniów. Praca dydaktyczna przynosi nauczycielom więcej satysfakcji.

Praca z uczniami:

  • Systematyczne podawania celów i kryteriów sukcesu uczniom i wspólne ustalanie z uczniami celów i kryteriów.
  • Możliwość szybkiego reagowania na trudności ucznia i udzielanie szybkiej pomocy.
  • Możliwości monitorowania przebiegu zdobywania przez ucznia umiejętności.
  • Nauczyciel jest postrzegany przez uczniów, jako pomocnik, a nie kontroler.
  • Niektóre dzieci poprawiły swoje stopnie z przedmiotu.