Refleksja i zaangażowanie ucznia:


Refleksja i zaangażowanie ucznia:

  • Uczniowie stosują ocenę koleżeńską i samoocenę – refleksję nad samym sobą.
  • Mapy myśli, jako uporządkowanie wiedzy w danym temacie.
  • Rozpoczęcie pracy z samodzielnym robieniem notatek.
  • Samodzielne tworzenie notatek przez uczniów, powiązanych z kryteriami i zachęcających do uczenia się.
  • Notatki uczniów osobiste.
  • Większe zaangażowanie uczniów podczas lekcji.
  • Uczniowie z przyjemnością uczą się mając dokładnie określone cele i kierunki działania.