Kontaktkoordynatorka SPLO - Anita Nogal

anita.nogal@ceo.org.pl

www.lideroswiaty.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 112

 
 
Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa