Dyrektorze, zapraszamy na konferencję!


 

 

 

 

         

Centrum Edukacji Obywatelskiej - Program Szkoła Ucząca Się

zaprasza na

 Ogólnopolską Konferencję dla Dyrektorów Szkół

Dyrektor – Rada Pedagogiczna – Uczenie się i nauczanie

jako trzy płaszczyzny rozwoju szkoły

która odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2016 r. w Warszawie.

 

Celem programu Szkoła Ucząca Się (SUS) jest poprawa jakości uczenia się uczniów poprzez lepsze nauczanie. Osiągamy to dzięki wprowadzaniu do pracy nauczycieli oceniania kształtującego, rozwojowi dyrektora jako lidera szkoły skoncentrowanej na uczeniu się uczniów i współpracy Rady Pedagogicznej. Na konferencji przedstawimy nasze strategie, aby uczestnicy mogli sprawdzić czy będą one korzystne dla ich szkół.

 

Dyrektorze, na konferencji dowiesz się:

  • jak pracują inni dyrektorzy, w tym dyrektorzy szkół uczestniczących w programie SUS, i co możesz z tego wykorzystać w swojej szkole,
  • jak budować dobrą szkołę, bazując na współpracy nauczycieli wokół nauczania, uczenia się uczniów i oceniania kształtującego,
  • jak, poprzez ewentualne korzystanie z programu SUS i Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO), możesz poprawić jakość pracy swojej szkoły.

Na konferencję zapraszamy szczególnie dyrektorów ze szkół, które maja małe doświadczenie współracy z Programem Szkoła Ucząca Się.

W trakcie konferencji odbędą się wykłady, panele dyrektorów - praktyków i prezentacje warsztatowe. Zajęcia prowadzić będą dyrektorzy szkół i liderzy Programu SUS i SPLO (w tym Danuta Sterna i dr Jacek Strzemieczny). 

 

Patronat nad konferencją objęły Studia Podyplomowe Liderów Oświaty prowadzone wspólnie z Collegium Civitas, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Zgłoszenia na konferencję można dokonać za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 6 listopada 2016.
 

Informacje organizacyjne:

Termin: 16-17 listopada 2016

Zgłoszenia: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sus.ceo.org.pl

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa. Organizatorzy zapewniają nocleg 16 listopada oraz wyżywienie 16 i 17 listopada.

Dojazd: Dla chętnych organizatorzy zapewniają transport spod Pałacu Kultury i Nauki (od strony al. Jerozolimskich) do miejsca konferencji i z powrotem. Nie zwracamy kosztów podróży uczestnika do/z Warszawy.

Opłata konferencyjna: 240 zł brutto. 

Konferencja współfinansowana jest ze środków programu Szkoła Ucząca Się oraz z wpłat uczestników 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Świeczka (22 622 00 89 wew. 219)

e-mail: konferencja.sus@ceo.org.pl

www.sus.ceo.org.pl

 
 

 

                                         

Program Szkoła Ucząca Się realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności