29 Czerwca 2011


Dyrektor jako lider gromadzi wokół siebie zwolenników zmiany - mówiła prowadząca warsztat trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej Magda Swat - Pawlicka. - Jest centralną postacią w zmianie.

28 Czerwca 2011


- Przeglądając tysiące badań doszliśmy do wniosku, że pewne strategie nauczania działają w różnych szkołach, społeczeństwach, kulturach, na różnych lekcjach z różnymi uczniami. Działają zawsze i mają znaczenie - mówił prof. Tom Corcoran z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku na wykładzie rozpoczynającym Polsko-Amerykańską Akademię Dyrektorów w Ustroniu, 27 czerwca 2011 roku.

28 Czerwca 2011


- To przystawka do wszystkich strategii, jakie mamy - żartował na temat spaceru obserwacyjnego prof. Tom Corcoran z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku na wykładzie letniego zjazdu SPLO, 28 czerwca 2011 roku.

22 Czerwca 2011


– Rozpoczęły się wakacje, powinniście leżeć pod gruszą, a to, że pod tą gruszą nie leżycie, tylko przyjechaliście tutaj, świadczy o tym, że zależy wam na tym, co się dzieje w waszej szkole – mówiła Katarzyna Znaniecka – Vogt, dyrektorka programu Szkoła ucząca się, otwierając letni zjazd

Strony