10 Lutego 2017


Ekspertka oceniania kształtującego zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół na studia podyplomowe.

02 Lutego 2017


Zespół Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty przygotowywał się w dniach 27-29 stycznia do pracy z nowym rocznikiem SPLO.

01 Lutego 2017


Bogumiła Wiatrak - konsultantka SPLO i kierowniczka kursu internetowego omawia rozdział o informacji zwrotnej z książki Johna Hattiego "Widoczne uczenie się dla nauczycieli"

21 Listopada 2016


16-17 listopada dyrektorzy szkół spotkali się na konferencji "Dyrektor – Rada Pedagogiczna – Uczenie się i nauczanie jako trzy płaszczyzny rozwoju szkoły".

Strony