17 Marca 2016


Diagnozowanie pracy szkoły w przewidywanych obszarach zmiany to jeden z warsztatów w ramach przedmiotu Zmiana - projekt w obszarze uczenia się uczniów na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów szkół.

17 Marca 2016Na trzecim zjeździe rocznika 2015 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, który odbył się 12-13 marca w Collegium Civitas w Warszawie, dyrektorzy nauczyli się jak wygląda proces zmiany oraz poznali nowe narzędzia przydatne w oracy dyrektora. 

16 Marca 2016


Barbara Krawczyk-Podlecka - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie, studentka rocznika 2015 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty opisuje wrażenia po lekturze książki Jespera Juula

09 Marca 2016


Na ostatnim przed obroną pracy dyplomowej zjeździe studentów dyrektorzy szkół zastanawiali się wraz z wykładowcami i prowadzącymi, jak wdrażać zmianę w kulturze organizacyjnej szkoły i jak ją utrwalać w oparciu o wartości.

Strony