09 Marca 2016


Na ostatnim przed obroną pracy dyplomowej zjeździe studentów dyrektorzy szkół zastanawiali się wraz z wykładowcami i prowadzącymi, jak wdrażać zmianę w kulturze organizacyjnej szkoły i jak ją utrwalać w oparciu o wartości.

Liderzy PAFW
22 Lutego 2016


Liderzy                                 

 

 

Bądź skuteczniejszym liderem! Bądź skuteczniejszą liderką!

16 Lutego 2016


Dyrektorki i dyrektorów szkół zapraszamy 5 marca do Krakowa na warsztaty SUS i panel absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.

09 Lutego 2016


Dofinansowanie można uzyskać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którymi dysponują urzędy pracy.

Strony