Witamy nowych słuchaczy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty


 

35 dyrektorów szkół z całej Polski powitał na zjeździe inauguracyjnym dr Jacek Strzemieczny wykładem Szkoła i jej Dyrekcja skoncentrowni na uczeniu się uczniów. Słuchacze spotkali się również z prof. Janem Potworowskim, który jest współtwórcą koncepcji studiów oraz kierowniczką merytoryczną SPLO - Laurą Piotrowską. Ze strony partnera programu Szkoła Ucząca Się nowych słuchaczy powitała dr Katarzna Maniszewska - dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która przedstwiła uczestnikom możiwości, jakie stwarza przed szkołami i uczniami PAFW.

 

Na pierwszym zjeździe dyrektorzy zapoznali się z trzema strategiami oceniania kształtującego (OK), które stanowi podstawę merytoryczną wszystkich działań programu Szkoła Ucząca Się. Wykład o określaniu celów lekcji i kryteriów sukcesu, organizowaniu dyskusji oraz o udzielaniu informacji zwrotnej poprowadziła ekspertka i autorka wielu publikacji o OKeju - Danuta Sterna. Tematy te kontynuowała Laura Piotrowska na warsztatach poświęconych pogłębianiu wiedzy na temat nauczania i uczenia się oraz spójności celów, kryteriów i informacji zwrotnej.

 

Dyrektorzy zastanawiali się również, jak uczniowie uczą się w ich szkołach i  - idąc za tymi refleksjami - stworzyli własne listy dobrego uczenia się, które będą konsultować później w swoich placówkach. Uczestnicy wzięli również udział w panelu z udziałem dyrektorów szkół - konsultantów SPLO - Beaty Kacprowicz z Malborka, Beaty Piotrowskiej z Białaczowa oraz Marty Hołub i Aleksandry Mikulskiej z Wrocławia, które opowiedziały, co skierowało ich uwagę na procesy uczenia się i nauczania w prowadzonych przez nie szkołach. Dyrektorów konsultantów SPLO uczestnicy spotkają w kursie internetowym towarzyszącym studiom oraz na warsztatach, które poprowadzą dla słuchaczy.

Dyrektorzy SPLO w trakcie trwania studiów będą uczestniczyć w kursie internetowym, który pogłębi wątki merytoryczne ze zjazdów oraz poprowadzi dyrektorów przez zmianę w wybranym obszarze uczenia się i nauczania.

Wszystkim dyrektorom życzymy owocnej pracy przez najbliższe półtora roku trwania studiów!