Dyrektor twórcą szkolnej zmiany w zakresie nauczania i uczenia się.


Dyrektor twórcą szkolnej zmiany w zakresie nauczania i uczenia się.

Absolwentki SPLO, podczas marcowej konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry  Kierowniczej Oświaty prezentowały swoje projekty zmian ukierunkowanych na poprawę procesu nauczania i uczenia się uczniów.  Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami dobrych praktyk, umieściliśmy prezentacje oraz opisy działań zebranych w książeczkę praktyk dyrektorskich. Polecamy!.

Swoje pomysły prezentowały: Janina Grzeczniowska (Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim), Maria Traczyk (Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wilekopolskim), Aleksandra Mikulska (Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu), Dorota Gnych (Gimnazjum nr 2 w Polkowicach), Dorota Pintal (Zespół Szkół nr 1 w Zamościu), Bożena Turek (Gimnazjum w Białym Kościele).

Rekomendacje dla naśladowców powtarzające się we wszystkich prezentowanych zmianach:

  • Dyrektor uczestniczy w zmianie, jest jej liderem i aktywnym uczestnikiem.
  • Zmiana planowana jest wspólnie z całym zespołem i modyfikowana w miarę potrzeb wynikających z monitoringu. Cały zespół jest odpowiedzialny za wdrażanie zmiany.
  • Pozwalać na próby i popełnianie pomyłek.
  • Plany początkowe mogą się zmienić i dostosować do potrzeb szkoły.
  • Należy dążyć do zmiany kultury pracy szkoły i do profesjonalizacji zawodu nauczyciela.
  • Można oprzeć się na liderach, inni nauczyciele dołączą widząc korzyści.
  • Wspólnie zauważać, że zmiana pomaga nauczycielom w ich pracy z uczniami - „świętować sukcesy”.
  • Szkolić nauczycieli w zakresie zmiany.