Szkoła organizacją uczącą się


W dniach 1-3 czerwca w Jachrance odbył się ostatni zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Głównym punktem była prezentacja prac dyplomowych opisujących zmiany w szkołach. - Jesteście na dobrej drodze, aby zmienić szkołę w organizację uczącą się – powiedział prezes CEO Jacek Strzemieczny.

Wykład wieńczący studia rocznika 2010 wygłosiła Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Mówiła o aktualnych pracach prowadzonych w ministerstwie oraz odpowiadała na pytania słuchaczy.

 

Zacznij uczyć uczniów tak, jak oni się uczą

Jeśli uczniowie nie uczą się w sposób, jaki ich nauczamy, to powinniśmy uczyć ich w sposób, w jaki oni sami się uczą – mówiła dr Grażyna Czetwertyńska podczas wykładu „Konstruktywizm poznawczy”. Dr Czetwertyńska mówiła m.in. o tym jak ważne jest rozumienie modeli umysłowych, których uczniowie używają do postrzegania świata. Mówiła, że jest to trudne i staje się jeszcze trudniejsze, bo w związku z komputeryzacją, cyfryzacją i usieciowieniem różnice pomiędzy pokoleniem uczniów a pokoleniem nauczycieli pogłębiają się.

Ale nauczyciele muszą wiedzieć, w jaki sposób uczniowie czytają i pozyskują wiedzę, by dostosować do nich model nauczania. Jakich powinni używać sposobów? Powinni korzystać z krótkich, interesujących tekstów skupiających uwagę uczniów i dawać im zadania zgodne z ich zainteresowaniami. Powinni pamiętać, że dzisiejsza szkoła nie jest już miejscem, gdzie uczniowie maja się dowiedzieć jak wygląda świat.

Zadanie współczesnej szkoły jest zupełnie inne – tutaj uczeń powinien dowiedzieć się, co ma z tą wiedzą zrobić, jak ją uporządkować w struktury, by móc z niej korzystać w przyszłości. – Uczeń się tyle nauczy, ile będzie potrafił nazwać – mówiła dr Czetwertyńska.

 

Szkoła organizacją uczącą się


 

Jesteście na dobrej drodze, aby zmienić szkołę w organizację uczącą się, dzisiaj wiecie już dużo więcej niż półtora roku temu, gdy zaczynaliście studia, dużo jest jeszcze do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie zmienimy polską szkołę. Mam nadzieję, że się nie rozstajemy, że będziemy dalej współpracować, liczymy, że będziecie się dzielić z nami waszym doświadczeniem – mówił prezes CEO Jacek Strzemieczny. To dzięki wam uczymy się jak zmieniać polską oświatę. Dziękuję. Bądźcie dalej z nami.

 

Jak wygląda uczenie się i nauczanie w mojej szkole?

 

Profesor Jan Potworowski poprosił słuchaczy by zastanowili się jak wygląda uczenie się i nauczanie w ich szkole, poprosił o refleksję i zapisanie słów kluczowych i odegranie kilku scenek – wcielenie się w rolę dyrektora, nauczyciela i rodzica. Było to niezwykle cenne doświadczenie. Nasi słuchacze odkryli, że tak naprawdę niewiele mówią o tej najważniejszej funkcji szkoły – uczeniu się uczniów. Prezentując swoją szkołę, zwykle mówią o sukcesach w postaci wygranych konkursów, zamiast opowiadać o tym jak uczą. Warsztat Jana Potworowskiego zainspirował ich do działań.

-Fajnie byłoby usiąść na początku roku szkolnego z nauczycielami i poprosić, by każdy z nas opisał jak wygląda nauczanie w naszej szkole, albo, jak chcielibyśmy, aby wyglądało nauczanie w naszej szkole i byśmy wspólnie zdecydowali, co będziemy robić, aby dojść do takiego stanu – powiedziała jedna ze słuchaczek.

 

Głównym punktem ostatniego zjazdu słuchaczy Podyplomowych Studiów Liderów Oświaty rocznika 2010 była prezentacja prac dyplomowych. Prace dyplomowe naszych słuchaczy dotyczą zmiany, która dyrektor – uczestnik studiów planuje i wdraża w swojej szkole. Praca powinna opisywać zmianę, która wpływa na jakość procesu nauczania i uczenia się. Większość prac dotyczyła wprowadzania elementów oceniania kształtującego. Jak zauważyła jedna ze słuchaczek, istnieją liczne dowody wskazujące na to, że OK jest skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności nauczania. Jednak jak przyznawali prezentujący swoje dokonania, sukces przychodzi małymi krokami i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Duża liczba naszych studentów zdecydowała się na wprowadzenie ok-obserwacji, czyli koleżeńskich obserwacji lekcji.

 

Oto kilka przykładowych prac dyplomowych:

  1. Dorota Gnych, Wdrażanie elementów oceniania kształtującego
  2. Janina Grzecznowska, Obserwacje koleżeńskie są OK.
  3. Aleksandra Mikulska, Obserwacja koleżeńska drogą do jednolitych, wysokich standardów każdej lekcji
  4. Beata Prus, Szałowe, ulubione, pasjonujące, emocjonujące, radosne lekcje sposobem na sukces szkoły
  5. Małgorzata Trybek, Elementy oceniania kształtującego sposobem na poprawę efektywności nauczania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie.
  6. Dorota Pintal, Oceniam kształtująco
  7. Anna Żarnowska, Dobra lekcja w centrum pracy szkoły

 

Magdalena Pater