Zmieniłam mentalność moich nauczycieli


Najważniejszą korzyścią z wprowadzonej przeze mnie zmiany była zmiana mentalna moich nauczycieli. Udało mi się ich przekonać, że zmiany są korzystne i dla nich, i dla uczniów i szkoły – mówi Janina Grzecznowska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim, która w roku 2011/2012 wprowadziła obserwacje koleżeńskie lekcji w swojej szkole.

 

Dlaczego taka zmiana: kłopoty z organizacją lekcji

Wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego wskazały, że nauczyciele z mojej szkoły, wymagają pomocy w planowaniu lekcji. Z obserwacji wynikało, że nauczyciele przedstawiali uczniom temat lekcji, lecz często nie przedstawiali jej celu. Często też nie znajdowali czasu na sprawdzenie osiągania celów przez uczniów.

Biorąc pod uwagę fakt, że kadra w mojej szkole jest zróżnicowana pod względem wieku i doświadczenia doszłam do wniosku, że obserwacje koleżeńskie będą dobrą okazją do wymiany doświadczeń i udzielania wskazówek, inspirowania i poszukiwania nowych rozwiązań.

 

Sposób przeprowadzenia zmiany

Aby zapewnić atmosferę wzajemnej życzliwości i zaufania, udział w zmianie zaproponowałam tylko chętnym nauczycielom, po to by malkontenci nie opóźniali podejmowanych działań. Entuzjaści stanowili większość kadry. Pozostali to nauczyciele dochodzący i w wieku przedemerytalnym

Zespół podzielił się na pary, które w trakcie spotkań szkoleniowych omawiały obserwowane lekcje. Pozostawiłam nauczycielom całkowitą swobodę w doborze par oraz ustaleniu harmonogramu obserwacji. Tym działaniem spowodowałam pełną identyfikację z projektem.  

 

Co się sprawdziło: samodzielność nauczcyieli

Wspólne planowanie i realizacja założonych celów, bez bezpośredniej ingerencji dyrektora pozwoliły na swobodne poszukiwanie nowych rozwiązań.

Moi nauczyciele wykazali się dojrzałością w swych działaniach, wiedząc, że dyrektor jest obok i z całą konsekwencją realizuje założone cele. Ta właśnie konsekwencja i wiara w sukces dawała uczestnikom projektu poczucie bezpieczeństwa i siłę w działaniu.

 

Rezultat: lepsza organizacja lekcji

 Lekcje są o wiele lepiej zaplanowane i coraz rzadziej zdarza się, że nauczyciel kończy lekcję po dzwonku lub nie znajduje czasu na utrwalenie wiadomości. Standaryzacja, czyli zapisywanie celów lekcji i kryteriów sukcesu pozwoliły na efektywniejsze wykorzystanie czasu zajęć.

Poprawiły się relacje z uczniami i wzrosła ich aktywność, a co najważniejsze organizacja lekcji zyskała na jakości. A wszystko to dzięki wymianie doświadczeń i doskonaleniu form współpracy.

 

Co dalej: kontynuacja

Rozpoczęłam pewien proces i zamierzam go kontynuować. Oto moje plany:1.    Stosowanie obserwacji koleżeńskich przez wszystkich nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

2.    Zapis celów lekcji i kryteriów sukcesu w planach wynikowych na rok szkolny.

3.    Kontrola przygotowania nauczycieli do zajęć: podawanie uczniom w formie pisemnej celów lekcji oraz kryteriów sukcesu.

4.    Bezwzględne sprawdzanie stopnia osiągnięcia celów lekcji przez uczniów (obserwacje, pisemna wypowiedź, badanie sprawności testowej, inne.

5.    Zorganizowanie szkolenia „Dobra lekcja czyli jaka?”

6.    Doskonalenie kadry nauczycielskiej w zakresie pracy zespołowej.

7.    Na zebraniach z rodzicami należy akcentować fakt, potrzeby interesowania się czego uczą się ich dzieci.

Jestem jak rozpędzony pociąg – nic mnie nie zatrzyma. Moi nauczyciele czerpią ode mnie tę pasję i energię i chcą mi towarzyszyć w tym procesie.

Janina Grzecznowska, Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim, Obserwacje koleżeńskie są OK.

 

Opracowanie Magdalena Pater


 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”