SłuchaczeStudia Podyplomowe Liderów Oświaty skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy chcą udoskonalać pracę swojej szkoły. Nasi słuchacze w ramach studiów nie tylko poszerzają swoją wiedzę i zdobywają umiejętności potrzebne oświatowym liderom, ale przede wszystkim wprowadzają konkretną zmianę w funkcjonowaniu swojej szkoły.