Słuchacze - informacje o roczniku 2017


5. Harmonogram zjazdu 17-19 listopada 2017, Wilga

4. Harmonogram Szkoły Letniej, 17-19 sierpnia 2018, WIlga

3. Harmonogram zjazdu, 3-4 czerwca 2017, Warszawa - aktualizacja 31-05-2017

2. Harmonogram Szkoły Wiosennej, 1-3 kwietnia 2017, Wilga

1. Harmonogram zjazdu inauguracyjnego 18-19 marca 2017, Warszawa

 

Skrót programu SPLO rocznik 2017-2018

Data zjazdu

Miejsce

Cele zjazdów 

I. Inauguracja

18-19 marca 2017

 

Warszawa

Collegium Civitas

 

Cele zjazdu:  

Wprowadzenie dyrektorów w tematykę studiów.

Poznanie sposobów i reguł pracy.

Kontakt z mentorami.

 

Zadania w kursie internetowym - Moduł 1

II. Szkoła wiosenna

 

1-3.04 2017

 

Wilga

Ośrodek CEO

Cele zjazdu:

Przygotowanie dyrektorów do wprowadzenia zmiany w szkole poprzez:

- ustalenie osobistego tła;

- przygotowanie RP na zmianę

- dzielenie się przywództwem  z nauczycielami i uczniami;

- utworzenie partnerstwa w zmianie.

 

III. Zjazd

3-4 czerwca 2017

 

Warszawa Collegium Civitas

Cele zjazdu

Przygotowanie dyrektorów do wyboru obszaru zmiany poprzez:

- zdiagnozowanie procesu edukacyjnego prowadzonego w szkołach

- pracę nad przykładowymi elementami składającymi się na proces edukacyjny, stanowiącymi  dźwignię  do pogłębionej  refleksji na temat nauczania i uczenia się uczniów

 

Zadania  w kursie internetowym - Moduł 2

IV.Szkoła Letnia

17-19 sierpnia 2017

 

Wilga

Ośrodek CEO

Cele zjazdu

·         Uświadomienie  znaczenia współpracy w procesie nauczania i uczenia się poprzez:

- refleksję nad zakresem i formami współpracy  uczniów w swoich szkołach

- przygotowanie dyrektorów do uruchomienia pracy zespołu d.s zmiany i określenia zakresu działań prowadzonych przez zespół

- pogłębienie współpracy w partnerstwach d.s zmiany

 

Zadania w kursie  internetowym - Moduł III

V. Zjazd

17-18-19 listopada 2017

 

Wilga

Ośrodek CEO

Cele zjazdu:

Przygotowanie dyrektorów  do  przeprowadzenia  nauczycieli przez zmianę poprzez:

- zaplanowanie procesu monitorowania i ewaluacji zmiany we współpracy z zespołem d.s zmiany

- wykorzystanie praktyki spaceru edukacyjnego do określenia istniejących w szkole wzorców uczenia się oraz pogłębienie współpracy nauczycieli

- znajomość form pracy z dużym zespołem ( RP) nad pogłębianiem refleksji o uczeniu się

- znajomość sposobów budowanie  motywacji wewnętrznej  nauczycieli uczestniczących w zmianie

 

Zadanie w kursie internetowym - Moduł IV

VI. Zjazd, 9-10-11 marca 2018

 

piątek popołudnie

w

Collegium Civitas,

po wykładach wyjazd wieczorny do Wilgi

 

Cele zjazdu:

  • Przygotowanie dyrektorów do utrwalenia przeprowadzanej w szkole zmiany poprzez:
    • pokazanie wpływu dyrektora na kulturę  organizacyjną , na wybór  wartości , tworzenie wizji i misji szkoły,
    • zdiagnozowanie języka komunikacji w szkole oraz przestrzeni na wypowiedzi uczniów i nauczycieli;
  • Przygotowanie dyrektorów do prezentowania zmiany w postaci „własnej historii”;
  • Przygotowanie szkół do dalszej współpracy w  SUS poprzez prezentację celów programów i projektów realizowanych przez CEO.

 

Zadania w kursie internetowym - Moduł V

VII. Zjazd  

16-17 czerwca 2018

 

Collegium Civitas

Obrony  - prezentacja prac dyplomowych