Dr Danuta Elsner


Niezależny edukator - całe swoje życie zawodowe związała z edukacją edukujących. Kształtuje polski system wewnątrzszkolny doskonalenia nauczycieli i przybliża polskim nauczycielom i dyrektorom piśmiennictwo europejskie w zakresie zarządzania procesami edukacji i wychowania w szkole. Autorka m.in. "20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły”.

 

Aleksandra Mikulska


Dyrektor szkoły - konsultant

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

Na SPLO prowadzi m.in. warsztaty Analiza prac uczniowskich oraz Analiza zeszytó uczniów

Beata Kacprowicz


Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, konsultantka SPLO oraz kierowniczka kursu internetowego.

W ramach studiów prowadziła m.in warsztaty Pogłębienie wiedzy na temat taksonomii SOLO.

 

 

Bogumiła Wiatrak


Dyrektorka XLIII Liceum Ogółnokształcące im. Kazimierza Wilekiego w Warszawie, konsultantka SPLO, kierowniczka kursu internetowego dla rocznika 2015.

W ramach studiów prowadziła m.in warsztaty Motywowanie nauczycieli, Pierwsze kroki wprowadzania zmian oraz Interakcja skupiona na temacie.

 

Bożena Turek


Dyrektor szkoły - konsultant

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele.

Na SPLO prowadzi m.in warsztaty Informacja zwrotna w nauczaniu i uczeniu się uczniów oraz Współpraca uczniów w procesie uczenia się.

Danuta Sterna


Z wykształcenia matematyk, pracowała jako nauczycielka, dyrektor szkoły w liceum i gimnazjum W Warszawie oraz wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest trenerką i ekspertką w programie Szkoła Ucząca Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Autorka książki Ocenianie kształtujące w praktyce, prowadzi blog Moja oś świata.

 

dr Grażyna Czetwertyńska


Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Zespołu Rektorskiego UW ds. kształcenia nauczycieli. Uczy studentów sztuki pracy naukowej, literatury klasycznej, filozofii edukacji. Jest ekspertem wiodącym w projekcie MEN realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczącym opracowania innowacyjnych programów nauczania dla polskich dzieci poza granicami kraju. Badawczo zainteresowana programami edukacyjnymi, skutecznością pracy szkoły, edukacją obywatelska, metodami nauczania i oceniania.

 

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz


Wieloletni dyrektor programu Szkoła ucząca się oraz były nauczyciel WOS, redaktor publikacji „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”, obecnie adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Spraw Publicznych.

 

dr Jacek Strzemieczny


Współzałożyciel, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pedagog, trener, superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International, Rady Programowej Civitas International, nagrodzony tytułem „Wybitny Innowator Społeczny roku 2002" Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Pierwszy laureat Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji. W latach 1989-2004 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w MEN. Założyciel Ośrodka Socjoterapii przy Państwowej Poradni Higieny Szkolnej; jeden z dyrektorów polsko-amerykańskiego programu "Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym".

Joanna Berdzik


Była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2007-2010 była pierwszą dyrektorką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Współtworzyła Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, którego była prezesem. Pełniła również funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Z wykształcenia pedagog i manager w oświecie. W MEN odpowiedzialna jest za jakość w edukacji a także doskonalenie nauczycieli i projektowanie systemu nadzoru pedagogicznego. 

 

Joanna Jasiak


Dyrektor szkoły - konsultant

V Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Tarnowie.

W ramach studiów prowadzi m.in. zajęcia Partnerstwo w przeprowadzaniu zmiany.

Joanna Walczak


Dyrektorka Zespółu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, konsultantka SPLO.

Na studiach prowadziła m.in warsztaty Partnerstwo dyrektorów jako wsparcie we wprowadzanej zmianie oraz Przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów.

Jolanta Maćkowiak


Dyrektor szkoły - konsultant

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

Na SPLO prowadziła m.in warsztaty Przywództwo – Delegowanie oraz Praca z nauczycielami w fazie wyparcie i oporu przed zmianą. Komunikacja.

Marta Hołub


Dyrektor szkoły - konsultant

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu.

Na SPLO prowadzi m.in warsztat Współpraca uczniów – opracowanie planu wdrażania współpracy uczniów w proces nauczania i ucznia się uczniów we własnej szkole.a także Jak uczniowie w mojej szkole się uczą?

mgr Laura Piotrowska


Od roku 2012 kierowniczka merytoryczna kursu Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z wykształcenia historyk. Była nauczycielką w liceum, w szkole podstawowej, obecnie uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Poznaniu. Z CEO współpracuje od 2000 roku - jest trenerką i kierowniczką kursów internetowych. 

prof. Andrzej Blikle


Pracownik Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako Informatyk o specjalizacji: matematyczne podstawy informatyki oraz zarządzanie kompleksową jakością przedsiębiorstw od 1977 roku prowadzi na ten temat comiesięczne konwersatorium.

W latach1991-2007 prezes zarządu A. Blikle sp. z o.o. (istniejącej od 1869 r. rodzinnej firmy cukierniczej), a od 2008 prezes rady nadzorczej tej firmy. Prezes rady Centrum im. Adama Smitha. Od 2008 roku prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

 

prof. Jan Potworowski


Jest matematykiem, mieszka w Anglii. Pracował na Brunel University w Londynie, gdzie zajmował się m.in. wprowadzaniem zmian w oświacie i dydaktyką matematyki. W ciągu ostatnich lat jako ekspert UE współpracował z władzami edukacyjnymi Polski, Portugalii, Litwy i Anglii. Od 20 lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Renata Bielecka


Dyrektor szkoły - konsultant

Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie.

Na SPLO prowadzi m.in warsztaty Efektywny zespół zadaniowy oraz Cele zmiany i harmonogram.