Pracowity start Klubu SUS


Tegoroczne działania w Klubie SUS otworzyła dwudniowa konferencja dyrektorów szkół klubowych 5 i 6 października w Wildze. Klub Szkół Uczących Się zrzesza w tym roku 39 placówek, w których nauczyciele będą zespołowo pogłębiać kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych i wzmacniać swoje umiejętności zawodowe poprzez wykorzystanie praktyk współpracy.

 

Konferencję otworzył Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacek Strzemieczny wykładem na temat koncepcji merytorycznych programu SUS oraz współpracy asystenta szkoły z jej dyrektorem i nauczycielami w celu poprawy uczenia się uczniów. Dyrektorzy szkół rozmawiali o zmianach, jakie wniosła do ich szkół reforma strukturalna w oświacie, o trudnościach obecnej sytuacji i dzielili się sposobami na poradzenie sobie z wyzwaniami wywołanymi reorganizacją pracy w szkołach. Była to niezwykle interesująca wymiana doświadczeń, ponieważ wśród szkół Klubu SUS znajdują się zarówno małe szkoły, jak i liczące ponad tysiąc uczniów, z wiosek i wielkich miast.

 

Uczestnicy konferencji zmierzyli się z „procedurą kłopotu”, rozpoczynającą się zidentyfikowaniem umiejętności kluczowej, z której opanowaniem uczniowie mają trudność. Na podstawie sfilmowanej lekcji określili kłopoty uczniów w uczeniu się i zaproponowali zmiany w sposobie nauczania mogące pomóc uczniom w wyjściu z nich, a osobie prowadzącej lekcję, udoskonalić nauczanie. Dyrektorzy poznali tę procedurę, aby mogli wspierać nauczycieli w jej przeprowadzeniu w szkole. Będą w niej wykorzystane Praktyki Współpracy Nauczycieli – narzędzia ułatwiające analizę i refleksję nad uczeniem się i nauczaniem, pomocne we wprowadzaniu i monitorowaniu procesu zmiany.

 

Wiele energii towarzyszyło zespołowej pracy dyrektorów nad tworzeniem zadań edukacyjnych dla uczniów. Powstały interesujące pomysły zadań, które wymagają od uczniów rozumowania, przetwarzania wiedzy, łączenia jej i praktycznego wykorzystania. Ich autorzy postawili na wysoką jakość nauczania i zaangażowanie uczniów oraz ich samodzielność w uczeniu się w parach i grupach. Zadania edukacyjne i fragmenty lekcji tworzone były zgodnie z koncepcją oceniania kształtującego znaną we wszystkich szkołach klubowych.

 

Konferencja przebiegała w znakomitej atmosferze współpracy, zrozumienia i nawiązywania relacji osobistych. Dyrektorzy z ożywieniem pracowali w parach, dyskutowali, wymieniali doświadczenia i z życzliwością odnosili się do pracy nauczycieli w ich szkołach doceniając gotowość do doskonalenia pracy z uczniami. Po powrocie do szkół, którymi kierują, chcą zaproponować zespołowe doskonalenie zadań edukacyjnych kształcących kompetencje kluczowe uczniów. Szkoły Klubu SUS będą miały w tym działaniu wsparcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, pomoc trenerki-asystentki lub trenera-asystenta i Szkoły-Laboratorium.

 

Warsztaty podczas konferencji prowadziły trenerki SUS Elżbieta Elmrych i Małgorzata Ostrowska.

 

Dziękujemy wszystkim dyrektorom - uczestniczkom i uczestnikom spotkania za wspólnie spędzony czas i życzymy udanych przedsięwzięć podejmowanych w szkołach.

 

Relację spisała Małgorzata Ostrowska