Nauczyciel/ka I klasa 2020


Nauczyciel/ka I klasa to program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej prowadzony nieprzerwanie od 2014 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Poprzez różne formy wsparcia (warsztaty, kursy internetowe, webinaria i konferencje) pokazujemy między innymi: jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą, jak uczyć dzieci współpracy, jak skutecznie motywować czy rozwijać ich ciekawość i aktywność.

Ważnymi aspektami w programie są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.

Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów

Model ten obejmuje także kwestie związane ze współpracą i uczeniem się dorosłych zaangażowanych w edukację wczesnoszkolną. Są to następujące pola aktywności:

  1. Oceniamy wspierająco/kształtująco.
  2. Współpracujemy z innymi nauczycielami.
  3. Współpracujemy z rodzicami i otoczeniem szkoły.
  4. Znamy prawo oświatowe.

W Programie współpracujemy z nauczycielkami - praktyczkami (autorki materiałów, trenerki, mentorki w kursach internetowych).

W roku 2020 roku w programie oferujemy:

 

FORMY WSPARCIA

TERMINY

ODPŁATNOŚĆ

Kurs internetowy “Nauczyciel/ka 1 klasa” w Nauczycielskiej Akademii Internetowej

 

REKRUTACJA: marzec 2020

https://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen)

START: październik 2020

TAK

Warsztaty tematyczne w szkołach

REKRUTACJA: marzec - czerwiec 2020

START: kwiecień - grudzień 2020

TAK

NOWOŚĆ! Kurs internetowy “Matematyka 1 klasa” w Nauczycielskiej Akademii Internetowej

REKRUTACJA: marzec 2020

https://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/formularz-zgloszen)

START: październik 2020

TAK

NOWOŚĆ! Regionalne warsztaty tematyczne dla rad pedagogicznych

REKRUTACJA: od lutego 2020

https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/formularz-zgloszeniowy-na-warsztaty-sus )

START: marzec 2020

NIE

Webinaria tematyczne

REKRUTACJA I START: luty - grudzień 2020

 

NIE

Ogólnopolska konferencja “Nauczyciel/ka 1 klasa”

REKRUTACJA:  wrzesień 2020

START: październik 2020

NIE

Ogólnodostępna Biblioteczka materiałów edukacyjnych i dobrych praktyk dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

PRZEJŚCIOWO: https://1klasa.szkolazklasa.org.pl/materialy/?program=nauczycielka-1-klasa

NIE

NOWOŚĆ! Kompleksowe wsparcie zespołów edukacji wczesnoszkolnych “Edukacja 1 klasa”

REKRUTACJA: kwiecień 2020

START: wrzesień 2020 (pilotaż - tylko 6 szkół)

 

 

Szczegółowe opisy poszczególnych form wsparcia, tematy i formy płatności pojawią się na stronie do końca stycznia 2020 r.

O uruchamianych rekrutacjach (formularzach rekrutacyjnych) będziemy informować o aktualnościach Szkoły Uczącej się, za pomocą newsletterów oraz poprzez FB.

 

Zapraszamy do kontaktu i udziału!

Zespół “Nauczycielki 1 klasa”!

Anita Nogal

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Kontakt: 1klasa@ceo.org.pl

 

Program "Nauczyciel/ka I klasa" w okresie 2016-2019 prowadzony był wspólnie przez Fundację Szkoła z Klasą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Od 1 stycznia 2020 roku jego jedynym realizatorem będzie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszystkie informacje dotyczące edycji realizowanej w 2020 roku znajdują się na stronie www.sus.ceo.org.pl

W okresie przejściowym zasoby "Nauczyciel/ki I klasa" dostępne są na stronie https://1klasa.szkolazklasa.org.pl/materialy/?program=nauczycielka-1-klasa