Działania


Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla Rad Pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych są prowadzone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Program warsztatu jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb szkoły zamawiającej szkolenie.

 

OK zeszyt

Program OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach. Składa się on z kursu internetowego oraz dodatkowego komponentu w postaci spotkań uczestników - nauczycieli danych przedmiotów - z opiekunem. OK zeszyt to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela. Zeszyt ten wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i buduje partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami.

 

Nauczycielska Akademia Internetowa

Nauczycielska Akademia Internetowa oferuje kursy dotyczące praktycznych problemów nauczania. Każdego roku bierze w nich udział ok. 2000 nauczycieli różnych przedmiotów, wszystkich typów i poziomów szkół. Kursy zbudowane są na najnowszych teoriach nowoczesnej pedagogiki dotyczących istoty uczenia się. Koncentrują się, przede wszystkim, na procesie uczenia się uczniów, a zorganizowane są tak, aby uwzględnić proces uczenia się dorosłych (osób będących uczestnikami kursów).

 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty to przedsięwzięcie, którego celem jest zbudowanie elity dyrektorskiej w polskich szkołach. Studia skierowane są do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek edukacyjnych wszystkich poziomów nauczania.

 

Całościowy Rozwój Szkoły

Całościowy Rozwój Szkoły to propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy. Obejmuje działania na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

 

Laboratoria i Klub SUS

Klub SUS jest propozycją dla szkół, które ukończyły główną ścieżkę programu SUS (obecnie Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy oraz zaawansowany) i chcą na fundamencie oceniania kształtującego podtrzymać i pogłębiać zmianę w szkole. Laboratoria SUS to działanie dla szkół, które rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli (PPN). Praktyki Pracy Nauczycieli są najlepszymi formami doskonalenia pracy szkoły, stosowanymi w wielu systemach edukacyjnych.

 

Tytuł Szkoły Uczącej Się

Tytuł Szkoły Uczącej Się jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest on potwierdzeniem, że nauczyciele w swoim działaniu koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie pięciu strategii nauczania lub poprzez praktyki pracy.

 

SZKOŁY WARSZAWSKIE

Szkoły Warszawskie to działanie skierowane do szkół z Warszawy i okolic, które chcą wdrażać i pogłębiać ocenianie kształtujące w swoich szkołach. Celem działania jest stworzenie kultury pracy szkoły polegającej na widocznym nauczaniu i uczeniu się.