Dzień zdrowego odżywiania


Agnieszka Sobczyk-Chmielewska

nauczyciel świetlicy

 

Scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III

 

Temat: Dzień zdrowego odżywiania.

 

1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:

 • edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne:

- 9 - zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się,

- 10 - dba o zdrowie,

- 3 c) - bierze udział w zabawach,

- 4 b) - wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się,

 • części wstępnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej , w tym przypisanie zadań ogólnych szkoły :

  -umiejętność pracy zespołowej,

 • wskazanie wykorzystanych zaleconych warunków i sposobów realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej: 

             - ze względu na dobro uczniów, należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych.

2. Uzasadnienie celowości realizacji tematu: uświadomienie dzieciom, jak prawidłowe odżywianie wpływa na wygląd, samopoczucie i energię potrzebną do nauki i zabawy.

3. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, doświadczeniami  oraz z zagadnieniami poruszanymi na  

     innych   zajęciach:

 • uczniowie zetknęli się z tematyką racjonalnego odżywiania się podczas wcześniejszych zajęć oraz podczas spożywania posiłków, np. śniadania,
 • potrafią  wymienić produkty, które spożywał na śniadanie,
 • znają różna produkty spożywcze.

4. Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń :

 • układa zdrowy zestaw potraw,
 • wie, że odżywianie odgrywa ważną rolę w życiu,
 • zna piramidę pokarmową i zasady zdrowego odżywiania,
 • jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na zajęciach.

5. Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia:

 • po zajęciach wymienisz co najmniej dwa składniki odżywcze,
 • pracując w grupie, ułożysz piramidę zdrowia i będziesz wiedział, jakich produktów należy jeść najwięcej,
 • wskażesz co najmniej jeden produkt w danym posiłku.

6. Propozycja pytania kluczowego: dlaczego prawidłowe odżywianie jest ważne?

7. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, praca w grupach, praca w parach.

8. Metody pracy: pogadanka, aktywizująca, praktyczna.

9. Środki dydaktyczne: rozsypanki literowe, uproszczony model piramidy żywienia, karteczki samoprzylepne, klej, magnetofon, płyta z piosenką, owoce, warzywa, skakanki.

10. Bibliografia:

11.1. Kozłowska- Wojciechowska M.: Poradnik dla nauczyciela. Program edukacyjny.  Jem olorowo. Wydawnictwo Media Worxx Sp. z o.o.,Warszawa 2008.

 11.2. Kozłowska- Wojciechowska M.: Atlas warzyw i owoców . Wydawnictwo Media Worxx sp. z  o.o.,Warszawa 2008.

12. Przebieg zajęć :

12.1. powitanie uczniów oraz gości,

12.2. wprowadzenie- zabawa iskierka,

12.3. zadanie pytania kluczowego; Dlaczego prawidłowe odżywianie jest ważne? ustalenie odpowiedzi w parach, prezentacja;

12.4. pokaz celu dla ucznia, zbadanie  zrozumienia celu przez uczniów,

12.5. układanie w parach wyrazów z rozsypanki literowej: zdrowie, siła, uroda;

12.6. wspólne uzupełnianie zdania : Prawidłowe odżywianie daje nam....,... i....;

12.7. zabawa ożywiająca ,,Witaminki"

12.8. uzupełnianie ,,Piramidy zdrowia" - praca w grupach;

12.9. zabawa orientacyjno-porządkowa "Kucharz gotuje"

12.10. zabawa w układanie jadłospisu - praca w trzech zespołach;

12.11. podsumowanie zajęć - nauczyciel zadaje pytania:

 • Kto potrafi wymienić przynajmniej jeden produkt, który będzie nam potrzebny do przygotowania śniadania?
 • Kto potrafi wymienić poziomy "Piramidy żywienia "?
 • Kto skomponuje zdrowe śniadanie?

12.12. podziękowanie za pracę i udział w zajęciach; zakończenie zajęć.