Jacek Strzemieczny


Jestem współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz liderem programu Szkoła Ucząca się (SUS) prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  W latach 1980–89 kierowałem przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–1994 byłem dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International.

W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym otrzymałem tytuł „Wybitny Innowator Społeczny" nadany mi przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. W 2006 r. zostałem pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

W 2011 zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.