Jak działamy?


Program Szkoła Ucząca Się współpracuje ze szkołami, samorządami terytorialnymi i partnerami na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty.

Działania SUS wykorzystują i promują ocenianie kształtujące (OK), uczniom pomagające się uczyć, a nauczycielom lepiej nauczać. Program prowadzi serwis interenetowy na temat OK: www.ceo.org.pl/ok, publikuje książki i materiały pomocnicze ułatwiające stosowanie oceniania kształtującego w nauczaniu.

 

Nasze działania opieramy na popartych badaniami kluczowych koncepcjach dotyczących uczenia się i nauczania:

  • Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne cechy i potrzeby człowieka: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współpracy z innymi.
  • Szkoła powinna być miejscem umożliwiającym efektywne przyswajanie wiedzy przez uczniów, a w szczególności rozwijać myślenie, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
  • Szkoły muszą stawać się organizacjami doskonalącymi się, wspierającymi współpracę nauczycieli w zespołach. Nauczyciele obserwują postępy uczniów i poddają krytycznej refleksji swoją pracę.
  • Wierzymy, że każdy nauczyciel chce dobrze pracować ucząc, a dyrektor - mieć kluczowy wpływ na szkołę. Wzajemny szacunek i zrozumienie to podstawa naszej współpracy z dyrektorami i nauczycielami.

 

Dążymy do profesjonalizacji pracy szkół i nauczycieli, która tworzy kulturę zapewniającą efektywne uczenie się, umożliwiając uczniom zdobywanie ważnej wiedzy i umiejętności głębokiego rozumienia.

 

Szkołom, którym zależy na systematycznym rozwoju, oferujemy szkolenia stacjonarne, kursy interenetowe, warsztaty dla rad pedagogicznych, prowadzimy studia podyplomowe dla dyrektorów oraz wicedyrektorów, organizujemy konferencje dla dyrektorów i nauczycieli.

 

Dzięki współfinansowaniu działań SUS przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności szkoły ponoszą tylko część kosztów.

 

Wprowadzenie do programu

Szkoły i nauczycieli zapraszamy do szkoleń wprowadzających w koncepcję programu: warsztatów dla rad pedagogicznych oraz rocznych interaktywnych kursów internetowych dla nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI). W skutecznym nauczaniu szczególnie istotne jest ocenianie pomagające się uczyć, dlatego w propozycjach warsztatów i kursów internetowych ważne miejsce zajmuje koncepcja oceniania kształtującego. Zachęcamy szkoły i dyrektorów poznających nasz program do skorzystania z tych dwóch propozycji.

Dla dyrektorów prowadzimy Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. We wszystkich przedsięwzięciach Szkoły Uczącej Się współpracujemy z dyrekcjami szkół, których wsparcie i zaangażowanie jest konieczne, aby zmiany w szkole były głębokie i trwałe. SPLO pomaga dyrektorom kształcić kompetencje potrzebne do prowadzenia szkoły skoncentrowanej na uczeniu się wszystkich uczniów.

Całościowy Rozwój Szkoły

Szkoły, które wstępnie poznały nasz program i chcą w sposób kompleksowy zaangażować się we własny rozwój, zapraszamy do systematycznych szkoleń Całościowego Rozwoju Szkoły. Na tym etapie nauczyciele nie tylko doskonalą uczenie się uczniów poprzez poprawę warsztatu nauczania, ale wprowadzają do pracy szkoły profesjonalne praktyki wspólnej pracy.

Profesjonalizacja pracy szkoły

Laboratorium Szkół Uczących Się jest miejscem w programie SUS, w którym rozwija się praktyki pracy nauczycieli służące poprawianiu uczenia się uczniów i prowadzącego do niego nauczania. Sprawdzone w pracy Laboratorium praktyki i sposoby ich uczenia są udostępniane szkołom uczestniczącym w programie SUS.

Tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymują szkoły, które demonstrują wprowadzenie tych praktyk do swojej codziennej pracy.