Jak działamy?


Formą działań w programie Szkoła Ucząca Się jest współpraca zespołu SUS – liderów, organizatorów i trenerów – ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami i instytucjami tworzącymi politykę edukacyjną.

Oferowane przez SUS szkolenia opierają się na uznaniu wagi pracy w oświacie. Jednocześnie zespół SUS zdaje sobie sprawę, że praca nauczycieli i dyrektorów jest trudna i w warunkach szkolnych skomplikowana, ale również, że każdy nauczyciel chce dobrze pracować i nauczać. To zrozumienie stanowi podstawę szacunku, jaki chcemy by przenikał naszą pracę z dyrektorami i nauczycielami.

Wprowadzenie do programu

Szkoły i nauczycieli zapraszamy do szkoleń wprowadzających w koncepcję programu: warsztatów dla rad pedagogicznych oraz rocznych interaktywnych kursów internetowych dla nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI). W skutecznym nauczaniu szczególnie istotne jest ocenianie pomagające się uczyć, dlatego w propozycjach warsztatów i kursów internetowych ważne miejsce zajmuje koncepcja oceniania kształtującego. Zachęcamy szkoły i dyrektorów poznających nasz program do skorzystania z tych dwóch propozycji.

Dla dyrektorów prowadzimy Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. We wszystkich przedsięwzięciach Szkoły Uczącej Się współpracujemy z dyrekcjami szkół, których wsparcie i zaangażowanie jest konieczne, aby zmiany w szkole były głębokie i trwałe. SPLO pomaga dyrektorom kształcić kompetencje potrzebne do prowadzenia szkoły skoncentrowanej na uczeniu się wszystkich uczniów.

Całościowy Rozwój Szkoły

Szkoły, które wstępnie poznały nasz program i chcą w sposób kompleksowy zaangażować się we własny rozwój, zapraszamy do systematycznych szkoleń Całościowego Rozwoju Szkoły. Na tym etapie nauczyciele nie tylko doskonalą uczenie się uczniów poprzez poprawę warsztatu nauczania, ale wprowadzają do pracy szkoły profesjonalne praktyki wspólnej pracy.

Profesjonalizacja pracy szkoły

Laboratorium Szkół Uczących Się jest miejscem w programie SUS, w którym rozwija się praktyki pracy nauczycieli służące poprawianiu uczenia się uczniów i prowadzącego do niego nauczania. Sprawdzone w pracy Laboratorium praktyki i sposoby ich uczenia są udostępniane szkołom uczestniczącym w programie SUS.

Tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymują szkoły, które demonstrują wprowadzenie tych praktyk do swojej codziennej pracy.