Konferencje


Ogólnopolska Konferencja Szkoły Uczącej Się, 2016 rok

"POKAŻ MI, JAKIE SĄ KRYTERIA SUKCESU, A BĘDĘ LEPIEJ SIĘ UCZYĆ"

Zamek Królewski w Warszawie, 14 czerwca 2016 roku. 

  • Jak do praktyki szkolnej w większym zakresie wprowadzić pracę z celami i kryteriami sukcesu?
  • Jak wykorzytsać zeszyt uczniowski do wprowadzania oceniania kształtującego?

Więcej...

 

 

Ogólnopolska Konferencja Szkoły Uczącej Się, 2015 rok

"SZKOŁA BEZ STOPNI - JAK TO ZROBIĆ?"

Zamek Królewski w Warszawie, 9 czerwca 2015 roku


Więcej...