Kontakt


Program Szkoła Ucząca Się

tel. (22) 622 00 89

 

Adres do korespondencji:


Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

e-mail: sus@ceo.org.pl