Kontakt


Z powodu częściowej pracy zdalnej naszych pracowniczek i pracowników rekomendujemy kontakt mailowy. To najszybszy i najbardziej niezawodny sposób uzyskania interesujących Państwa informacji.

 

Program Szkoła Ucząca Się

tel. (22) 622 00 89

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

e-mail: sus@ceo.org.pl

 

 

Dyrektorka Programowa i Członkini Zarządu

Szefowa Działu Szkoła ucząca się

Sylwia Żwijewska-Kwiręg

sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl

 

Ocenianie kształtujące

Danuta Sterna

ekspertka merytoryczna

tel. 22 622-00-89 wew. 209

danusia@ceo.org.pl

 

OK Zeszyt

 

Danuta Sterna

ekspertka merytoryczna

tel. 22 622-00-89 wew. 209

danusia@ceo.org.pl

 

Ewelina Gorczyca

Koordynatorka kursu OK Zeszyt

tel: (22) 622 00 89 wew. 212

ewelina.gorczyca@ceo.org.pl

 

Michał Szczepanik

Koordynator kursu OK Zeszyt

michal.szczepanik@ceo.org.pl

 

Warsztaty Szkoły uczącej się dla rad pedagogicznych (WSUS)

Iwona Kluge

Katarzyna Pucek - warsztaty on-line

koordynatorki Warsztatów Szkoły uczącej się dla rad pedagogicznych

tel. 22 622-00-89 wew. 208

warsztaty.sus@ceo.org.pl

 

Nauczycielska @kademia Internetowa (N@I)

Janina Stojak

Kierowniczka merytoryczna NAI

tel. 606 97 70 71

jaska.stojak@ceo.org.pl

 

Justyna Chachuła

Ewelina Gorczyca

Anita Nogal

Koordynatorki programu NAI

tel: (22) 622 00 89 wew. 113

nai@ceo.org.pl

 

Nauczyciel/ka I klasa (N1k)

Czytam sobie Pierwsza klasa!

Anita Nogal

koordynatorka programu Nauczyciel/ka I klasa

koordynatorka akcji Czytam sobie Pierwsza klasa!

tel. 22 622 00 89 wew. 112

anita.nogal@ceo.org.pl

 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO)

Anna Dojer

koordynatorka SPLO

tel. 22 622 00 89 wew. 112

anna.dojer@ceo.org.pl

splo@ceo.org.pl

www.lideroswiaty.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 112

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS 1)

 

 

 

 

 

 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS 2)

Katarzyna Pucek

koordynatorka - poziom podstawowy działania CRS 1 (Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy)

tel. 22 622 00 89 wew. 113

katarzyna.pucek@gmail.com

 

Justyna Chachuła

koordynatorka - poziom zaawansowany działania CRS 2 (Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany)

tel. 22 622 00 89 wew. 113

justyna.chachula@ceo.org.pl

 

Laboratoria i Klub Szkół uczących się (Klub SUS)

Anna Dojer

Koordynatorka Klubu SUS

tel. 22 622 00 89 wew. 112

anna.dojer@ceo.org.pl

 

Tytuł Szkoły uczącej się

Klub SUS - Anna Dojer

anna.dojer@ceo.org.pl

 

CRS 2 - Justyna Chachuła

justyna.chachula@ceo.org.pl

 

Komunikacja

Anita Nogal

anita.nogal@ceo.org.pl