Przedstawiamy publikacje wydane w ramach programu Szkoła Ucząca Się lub inspirowane wiedzą ekspertów SUS. Wszystkie poniższe pozycje łączą prezentację nowości ze świata dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą z praktycznymi doświadczeniami nauczycieli współpracujących z programem Szkoła Ucząca Się.

Uczę (się) w szkole

Opublikował/-a:


Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Danuta Sterna – autorka – od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami oceniania kształtującego (OK).

Warszawa 2014

 

pobierz bezpłatnie

W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce

Opublikował/-a:


Najnowszy poradnik dla nauczycieli pracujących z ocenianiem kształtującym autorstwa czołowej polskiej ekspertki OK, dotyczący przede wszystkim strategii oceniania kształtującego. Dodatkową wartością są zawarte w  książce wypowiedzi nauczycieli i uczniów pracujących technikami OK oraz ilustracje autorki.

Mam nadzieję, że propozycje oceniania kształtującego, które tu pokazuję, zaowocują większą przyjemnością i radością nauczycieli z nauczania. Wypróbowywanie różnych metod, obserwacja, jak one działają na uczenie się uczniów i w końcu świadome poszerzanie swojego warsztatu dydaktycznego powodują, że praca nauczyciela jest ciekawsza i bardziej satysfakcjonująca. Bycie nauczycielem staje się pasjonującą przygodą, a nie tylko wykonywaniem zawodu. Tego życzę wszystkim nauczycielom i uczniom. 

Data wydania: Warszawa 2018 

do kupienia w www.civitas.com.pl

Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce

Opublikował/-a:


Podręcznik-poradnik oceniania kształtującego autorstwa czołowej polskiej ekspertki tej metody nauczania - Danuty Sterny. Podsumowuje doświadczenia nauczycieli praktyków, którzy w swojej codziennej pracy z sukcesami wykorzystują ocenianie kształtujące. Cytaty wypowiedzi nauczycieli i przykłady z ich szkolnej praktyki stanowią dużą wartość tej książki i pokazują, czym naprawdę jest praca z ocenianiem kształtującym. 

Książka, przeznaczona dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania. Krok po kroku pokazuje, jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach, jak bezpiecznie i skutecznie wypróbowywać jego narzędzia i wśród nich szukać tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym.

Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć i rozwinąć praktykowanie oceniania kształtującego.

Data wydania: Warszawa 2016

do kupienia w www.civitas.com.pl

OKmiks. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu?

Opublikował/-a:


Pierwszy komiks o ocenianiu kształtującym! Historia autorstwa Danuty Sterny o klasie, w której Pani zaczęła stosować OK w pracy z uczniami, wszyscy założyli OK zeszyty i co z tego wynikło.

Zasady oceniania kształtującego przedstawione obraz(k)owo! Plus bonus: Sam(a) zdecyduj, o czym myślą i co mówią nauczycielka i uczniowie w klasie z OK i wypełnij dymki na ostatnim obrazku.

Data wydania: 2017

do kupienia w www.civitas.com.pl

OK konspekty lekcji, fizyka i matematyka

Opublikował/-a: Marta Dobrzyńska


Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w gimnazjum fizyka-matematyka do pobrania tutaj

OK konspekty lekcji

Opublikował/-a: MD


Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w gimnazjum biologia-chemia do pobrania tutaj

Widoczne uczenie się dla nauczycieli

Opublikował/-a: John Hattie


Książka prof. Johna Hattiego to pozycja, której nie wolno przegapić nikomu, kto chce otrzymać uzasadnioną naukowo odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób możemy poprawić osiągnięcia w szkole?”.

Omawia syntezę wyników ponad 900 badań obejmujących miliony uczniów i jest największym jak dotąd opracowaniem obserwacji, co faktycznie wpływa na uczenie się, skierowanym do zarządzających oświatą, dyrektorów, nauczycieli, studentów pedagogiki i szkolnych liderów.

W programie Szkoła Ucząca Się czekaliśmy na taką  publikację – prezentującą całościowe podejście do nauczania i jego organizacji, którego celem jest skuteczne i wartościowe uczenie się uczniów. Książka Johna Hattiego wskazuje drogę profesjonalizacji zawodu nauczyciela i pracy szkoły, do czego od lat wraz ze współpracującymi z nami szkołami dążymy - ze wstępu Jacka Strzemiecznego.

Minister edukacji powinien wysłać ją w prezencie wszystkim dyrektorom szkół w Polsce. Byłby to najbardziej opłacalny sposób na zapewnienie wysokiej jakości uczenia się uczniów. O wiele tańszy niż testy – z recenzji prof. Jana Potworowskiego.

Tytuł oryginału: Visible learning for teachers. Maximizing Impact on Learning

Centrum Edukacji Obywatelskiej,Warszawa, październik 2015

Książka do kupienia w naszej księgarni:

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 ZAŁĄCZNIK A

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły

 

ZAŁĄCZNIK F

Uczniowska ewaluacja doskonałego nauczania według Irvinga

 

O KSIĄŻCE I AUTORZE »

OD POLSKIEGO WYDAWCY »

PRZECZYTAJ FRAGMENT KSIĄŻKI »

RECENZJE »

PREZENTACJE SUS O KONCEPCJI HATTIEGO »

Uczę w klasach młodszych. Przykłady nauczania rozwojowego w Szkołach Uczących Się

Opublikował/-a: pod redakcją D. Sterny


Poradnik dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego odpowiadający w praktyczny sposób na pytanie, jak oceniać najmłodszych i wspomagać ich rozwój, nie używając nieadekwatnego na tym etapie edukacji oceniania za pomocą stopni.

Poradnik, pod redakcją wieloletniej ekspertki Centrum Edukacji Obywatelskiej Danuty Sterny, powstał jako zbiorowe dzieło nauczycielek - praktyczek, które problemy i dylematy związane z oceną opisową i wprowadzaniem w życie szkolne oceniania rozwojowego rozwiązywały samodzielnie w swojej pracy w klasach I-III.

"Uczę w klasach młodszych" to nowoczesna publikacja, odpowiadająca na zmieniające się potrzeby polskiej edukacji - rekomendowana przez ekspertów w dziedzinie pedagogiki i rozwoju.

 

wydanie I

Format B5

ISBN 978-83-64602-44-3

Data wydania 2015 

Seria: Biblioteka Akademii SUS

Przeczytaj recenzję poradnika na portalu Edunews

 

do kupienia w www.civitas.com.pl

Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze

Opublikował/-a: McKinsey & Company


Jak powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? Jakie są najwłaściwsze systemowe zmiany i reformy, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać, a może nawet zbliżą polską edukację do najlepszych na świecie? Na te pytania odpowiada raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company "Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze".

Polskie wydanie przygotowano w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wstęp Jacka Strzemiecznego do polskiego wydania

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. To cenna publikacja, która może zainteresować wszystkich zajmujących się oświatą. Mamy nadzieję, iż zostanie ona zauważona w Polsce – nasz kraj został w niej wyróżniony za wyraźną i trwałą poprawę wyników kształcenia uczniów po roku 2000, widoczną w kolejnych badaniach PISA. Liczymy na to, że raport ten wywoła dyskusje edukacyjne i zostanie wykorzystany przy planowaniu całościowych działań poprawiających pracę polskiej oświaty.

Autorzy raportu analizowali reformy w wybranych systemach oświatowych na świecie, które wykazują stałą i znaczącą poprawę wyników nauczania. Wskazali podobieństwa i różnice we wprowadzanych przez te systemy zmianach, zarysowali uniwersalny wzorzec podejmowanych działań.

Raport ma przełomowe znaczenie dla tworzenia systemowych strategii zmian edukacyjnych, gdyż pokazuje, jakie interwencje są korzystne na odpowiednim etapie rozwoju systemu oświaty. W przekonujący sposób wprowadza do myślenia o reformach dwie proste koncepcje. Pierwsza z nich dotyczy poziomów rozwoju systemów oświatowych i wskazuje sposoby określania, na jakim etapie znajdują się poszczególne systemy dążące do poprawy. Druga koncepcja ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z nią dla każdego poziomu rozwoju można wyróżnić charakterystyczny zbiór oddziaływań, nazwanych w raporcie interwencjami. Są to zarówno oddziaływania systemowe, specyficzne dla poszczególnych poziomów, jak i te, które występują na wszystkich poziomach.

Fakt uwzględnienia w raporcie polskiej oświaty ułatwia korzystanie z tej publikacji. Na podstawie analiz i informacji o polskich reformach autorzy raportu uznali, że pomiędzy rokiem 2000 a 2002 w Polsce udało się stworzyć solidne fundamenty systemu edukacyjnego i przejść z poziomu przeciętnego na dobry. Polska po 2003 roku znalazła się wśród systemów będących na drodze od dobrego do bardzo dobrego, które charakteryzuje nacisk na rozwój zawodowy nauczycieli. To bardzo pozytywna ocena. Na tym poziomie były między innymi: w latach 1989–1998 Singapur, w latach 2000–2005 niemiecka Saksonia.

Jak dalej powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? To pytanie, które musi sobie zadać polskie ministerstwo edukacji i liderzy społeczni oraz wszyscy myślący strategicznie o polskiej oświacie. Raport dowodzi, że poprawa oświaty zależy nie od nakładów pieniężnych na nią wydawanych, ale od trafności wyboru interwencji właściwych dla danego poziomu rozwoju systemu oraz postaw i zachowań liderów politycznych i edukacyjnych. W centrum uwagi powinna znaleźć się skuteczność uczenia się uczniów i to, od czego ona zależy, czyli efektywność metod nauczania.

Liderzy reform dostosowują strategiczne interwencje do konkretnych warunków historycznych, społecznych i politycznych. Pożądane jest pozyskanie uczestników i sojuszników reform: nauczycieli, dyrektorów szkół, administracji oświatowej, akademików, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, opinii publicznej oraz samych uczniów. A w przypadku Polski – również samorządów terytorialnych. Wskazówki, jak przejść do następnego etapu rozwoju i przykładowe zestawy interwencji są ważne nie tylko dla decydentów, ale również dla wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w zmiany edukacyjne.

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat prowadzi działania, których celem i ambicją jest poprawa polskiej edukacji. W realizowanym od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności programie Szkoła Ucząca Się pomagamy placówkom oświatowym poprawiać efektywność nauczania. Dlatego tak ważne są dla nas pytania, jakie stawia raport, a także płynące z niego wnioski.

Najcenniejsze w raporcie są kwestie dotyczące właściwych dla dzisiejszej oświaty w Polsce „sterowników zmian”. Od nich między innymi zależeć będzie, czy w przyszłych badaniach polska oświata znajdzie się wśród systemów przechodzących od poziomu bardzo dobrego do wspaniałego.

pobierz Raport mckinsey wersja polska m.pdf 14MB

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji

Opublikował/-a: Michael Fullan


Jeśli myślimy o reformach edukacyjnych, to nie ma na świecie bardziej uznanego eksperta w tej dziedzinie niż Kanadyjczyk Michael Fullan. Zasłużył na tę pozycję czterdziestoma latami badań, kilkoma bestsellerami edukacyjnymi oraz znakomitą rolą w ulepszaniu oświaty w stanie Ontario. Jego praca naukowa i badania to łączenie praktyki z teorią. Korzystanie z doświadczeń i analiz Fullana uważam za pożądane przy reformowaniu polskiej oświaty.

Polska szkoła potrzebuje zmian. Błędem jest ich unikanie, ale jeszcze większym – wprowadzanie niewłaściwych. Jednak każda zmiana kosztuje. Poza kosztami bezpośrednimi łączy się z destabilizowaniem pracy instytucji i nauczycieli. Niestety, często także, jak przekonuje autor tej publikacji, niesie negatywne skutki dla uczenia się uczniów. Dotyczy to wielu kierunków reform, promowanych przez publicystów,polityków i działaczy oświatowych, które tylko pozornie są atrakcyjne.

Michael Fullan przekonująco ostrzega przed działaniami, które wykorzystują jako dominujące niewłaściwe dźwignie zmian, co w efekcie negatywnie odbija się na nauczaniu i uczeniu się w szkole. Autor dowodzi, dlaczego niektóre z narzędzi systemowych obsadzone w wiodących rolach szkodzą i wskazuje ich skuteczne odpowiedniki. W swoich opiniach jest jednoznaczny, a niekiedy nawet emocjonalny. Edukacja służąca wszystkim uczniom, a przez to całemu społeczeństwu, jest dla niego imperatywem moralnym.

Jednym z głównych wniosków płynących z tego tekstu jest wskazówka, że powinniśmy rozwijać kapitał społeczny. Nie tylko w całym społeczeństwie, o czym w ostatnich latach często w Polsce mówimy,i nie tylko poprzez odpowiednie metody nauczania, co promujemy w programie Szkoła Ucząca Się, realizowanym wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ale przede wszystkim poprzez zmianę kultury pracy w szkołach. Potrzebny jest większy szacunek do zawodu nauczycielskiego i jego profesjonalizacja. To dwa ważne wyzwania dla wszystkich,którzy pracują w szkołach lub chcą poprawiać polską oświatę.

Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się

 

pobierz Wybor zlych sterownikow w calosciowej reformie systemu edukacji.pdf 366KB

Strony