Przedstawiamy publikacje wydane w ramach programu Szkoła Ucząca Się lub inspirowane wiedzą ekspertów SUS. Wszystkie poniższe pozycje łączą prezentację nowości ze świata dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą z praktycznymi doświadczeniami nauczycieli współpracujących z programem Szkoła Ucząca Się.

Sztuka i teoria skutecznego nauczania

Opublikował/-a: Robert J. Marzano


Pierwsze wydanie w Biblotece Akademii SUS! Książka Marzano, należąca do kanonu pedagogiki, to podstawowa lektura dotycząca strategii i form pracy z uczniami. Wybitny amerykański autor próbuje ustalić, co o skutecznym nauczaniu mówią najnowsze badania i przełożyć tę wiedzę na praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Jak określić i przedstawić cele edukacyjne, śledzić postępy uczniów  oraz świętować ich sukcesy? Jak pomóc uczniom w skutecznym wykorzystywaniu wiedzy? Jak zaangażować uczniów? To tylko niketóre pytania, które powinni sobie stale zadawać nauczyciele na początku roku szkolnego, każdego działu nauczania i właściwie każdej lekcji. Wskazówki zilustrowane są konkretnymi przykładami „prosto z klasy”.

Tytuł oryginału: The Art and Science of Teaching: A Comperehensive Framwork for Effective Instruction

Tłumaczenie: Antonina Kasprzak, Jakub Czernik, Agnieszka Kurzemska

do kupienia w www.civitas.com.pl

Ocenianie Kształtujace w praktyce

Opublikował/-a: Danuta Sterna


Książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

 

Kilka słów od autorki: „Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, która chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)

wydanie II, poprawione, format B5

ISBN 978-83-896234-0-9

Data wydania 2008

UWAGA: Nakład wyczerpany

Badanie przez działanie

Opublikował/-a: Richard Sagor


Książka amerykańskiego profesora pedagogiki pokazuje, jak grupa nauczycieli może przeprowadzać wspólne badania, by zdiagnozować, a następnie sprawnie rozwiązywać problemy swojej szkoły. Autor krok po kroku opisuje, jak przeprowadzić takie zespołowe badania – od zebrania odpowiedniej grupy nauczycieli do wprowadzenia zmian w sposobie pracy z uczniami. Tekst uzupełnia kilkadziesiąt przykładów zastosowania badań przez działanie w polskich szkołach.

Tłumaczenie: Krzysztof Kruszewski

Format B5

ISBN 978-83-896233-6-2

Wydanie 2008

do kupienia w www.civitas.com.pl

Pomysł na szkołę z klasą

Opublikował/-a: Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam


Przewodnik po najciekawszych projektach akcji Szkoła z klasą, realizowanej przez ponad 5000 szkół. Są wśród nich oryginalne sposoby na ożywienie życia w szkole – organizacja badań uczniowskich, festiwal naukowy czy akcja charytatywna oraz sprawdzone pomysły na ciekawe zajęcia lekcyjne. Książka zawiera krótkie opisy działań przeplatane anegdotami, dzięki czemu w przystępny sposób inspiruje nauczycieli, rodziców i samych uczniów do tworzenia wymarzonej szkoły z klasą.

Format B5, 144 strony

ISBN 978-83-896233-5-5

Wydanie 2008

do kupienia w www.civitas.com.pl

Duch klasy

Opublikował/-a: Merrill Harmin


Jak motywować uczniów do nauki? Poradnik przeznaczony dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zwiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”

Tytuł oryginału: Strategies to Inspire Active Learning

Tłumaczenie: Agata Tomaszewska

Format: B5, stron: 180

ISBN 978-83-89623-15-7

Data wydania: 2008 (wyd II)

do kupienia w www.civitas.com.pl

Jak oceniać, aby uczyć?

Opublikował/-a: Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam


Publikacja pod redakcją Paula Blacka, prezentująca nowy nurt w nauczaniu, nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi uczyć się. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

Tytuł oryginału: Assessment for Learning. Putting it into practice

Tłumaczenie: Joanna Dutkiewicz

Format: B5, 148 stron

Rok wydania: 2006

do kupienia w www.civitas.com.pl

Metodnik

Opublikował/-a:


Proponujemy nauczycielom użyteczne narzędzia nauczania zebrane w publikacji Metodnik. Są to sposoby używane w ocenianiu kształtującym, stosowane w szkołach angielskich i warte propagowania. Można go stworzyć samodzielnie dla swoich uczniów.

do kupienia w www.civitas.com.pl

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji

Opublikował/-a: Michael Fullan


Jeśli myślimy o reformach edukacyjnych, to nie ma na świecie bardziej uznanego eksperta w tej dziedzinie niż Kanadyjczyk Michael Fullan. Zasłużył na tę pozycję czterdziestoma latami badań, kilkoma bestsellerami edukacyjnymi oraz znakomitą rolą w ulepszaniu oświaty w stanie Ontario. Jego praca naukowa i badania to łączenie praktyki z teorią. Korzystanie z doświadczeń i analiz Fullana uważam za pożądane przy reformowaniu polskiej oświaty.

Polska szkoła potrzebuje zmian. Błędem jest ich unikanie, ale jeszcze większym – wprowadzanie niewłaściwych. Jednak każda zmiana kosztuje. Poza kosztami bezpośrednimi łączy się z destabilizowaniem pracy instytucji i nauczycieli. Niestety, często także, jak przekonuje autor tej publikacji, niesie negatywne skutki dla uczenia się uczniów. Dotyczy to wielu kierunków reform, promowanych przez publicystów,polityków i działaczy oświatowych, które tylko pozornie są atrakcyjne.

Michael Fullan przekonująco ostrzega przed działaniami, które wykorzystują jako dominujące niewłaściwe dźwignie zmian, co w efekcie negatywnie odbija się na nauczaniu i uczeniu się w szkole. Autor dowodzi, dlaczego niektóre z narzędzi systemowych obsadzone w wiodących rolach szkodzą i wskazuje ich skuteczne odpowiedniki. W swoich opiniach jest jednoznaczny, a niekiedy nawet emocjonalny. Edukacja służąca wszystkim uczniom, a przez to całemu społeczeństwu, jest dla niego imperatywem moralnym.

Jednym z głównych wniosków płynących z tego tekstu jest wskazówka, że powinniśmy rozwijać kapitał społeczny. Nie tylko w całym społeczeństwie, o czym w ostatnich latach często w Polsce mówimy,i nie tylko poprzez odpowiednie metody nauczania, co promujemy w programie Szkoła Ucząca Się, realizowanym wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ale przede wszystkim poprzez zmianę kultury pracy w szkołach. Potrzebny jest większy szacunek do zawodu nauczycielskiego i jego profesjonalizacja. To dwa ważne wyzwania dla wszystkich,którzy pracują w szkołach lub chcą poprawiać polską oświatę.

Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się

 

pobierz Wybor zlych sterownikow w calosciowej reformie systemu edukacji.pdf 366KB

Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze

Opublikował/-a: McKinsey & Company


Jak powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? Jakie są najwłaściwsze systemowe zmiany i reformy, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać, a może nawet zbliżą polską edukację do najlepszych na świecie? Na te pytania odpowiada raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company "Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze".

Polskie wydanie przygotowano w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wstęp Jacka Strzemiecznego do polskiego wydania

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze. To cenna publikacja, która może zainteresować wszystkich zajmujących się oświatą. Mamy nadzieję, iż zostanie ona zauważona w Polsce – nasz kraj został w niej wyróżniony za wyraźną i trwałą poprawę wyników kształcenia uczniów po roku 2000, widoczną w kolejnych badaniach PISA. Liczymy na to, że raport ten wywoła dyskusje edukacyjne i zostanie wykorzystany przy planowaniu całościowych działań poprawiających pracę polskiej oświaty.

Autorzy raportu analizowali reformy w wybranych systemach oświatowych na świecie, które wykazują stałą i znaczącą poprawę wyników nauczania. Wskazali podobieństwa i różnice we wprowadzanych przez te systemy zmianach, zarysowali uniwersalny wzorzec podejmowanych działań.

Raport ma przełomowe znaczenie dla tworzenia systemowych strategii zmian edukacyjnych, gdyż pokazuje, jakie interwencje są korzystne na odpowiednim etapie rozwoju systemu oświaty. W przekonujący sposób wprowadza do myślenia o reformach dwie proste koncepcje. Pierwsza z nich dotyczy poziomów rozwoju systemów oświatowych i wskazuje sposoby określania, na jakim etapie znajdują się poszczególne systemy dążące do poprawy. Druga koncepcja ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z nią dla każdego poziomu rozwoju można wyróżnić charakterystyczny zbiór oddziaływań, nazwanych w raporcie interwencjami. Są to zarówno oddziaływania systemowe, specyficzne dla poszczególnych poziomów, jak i te, które występują na wszystkich poziomach.

Fakt uwzględnienia w raporcie polskiej oświaty ułatwia korzystanie z tej publikacji. Na podstawie analiz i informacji o polskich reformach autorzy raportu uznali, że pomiędzy rokiem 2000 a 2002 w Polsce udało się stworzyć solidne fundamenty systemu edukacyjnego i przejść z poziomu przeciętnego na dobry. Polska po 2003 roku znalazła się wśród systemów będących na drodze od dobrego do bardzo dobrego, które charakteryzuje nacisk na rozwój zawodowy nauczycieli. To bardzo pozytywna ocena. Na tym poziomie były między innymi: w latach 1989–1998 Singapur, w latach 2000–2005 niemiecka Saksonia.

Jak dalej powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? To pytanie, które musi sobie zadać polskie ministerstwo edukacji i liderzy społeczni oraz wszyscy myślący strategicznie o polskiej oświacie. Raport dowodzi, że poprawa oświaty zależy nie od nakładów pieniężnych na nią wydawanych, ale od trafności wyboru interwencji właściwych dla danego poziomu rozwoju systemu oraz postaw i zachowań liderów politycznych i edukacyjnych. W centrum uwagi powinna znaleźć się skuteczność uczenia się uczniów i to, od czego ona zależy, czyli efektywność metod nauczania.

Liderzy reform dostosowują strategiczne interwencje do konkretnych warunków historycznych, społecznych i politycznych. Pożądane jest pozyskanie uczestników i sojuszników reform: nauczycieli, dyrektorów szkół, administracji oświatowej, akademików, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, opinii publicznej oraz samych uczniów. A w przypadku Polski – również samorządów terytorialnych. Wskazówki, jak przejść do następnego etapu rozwoju i przykładowe zestawy interwencji są ważne nie tylko dla decydentów, ale również dla wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w zmiany edukacyjne.

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat prowadzi działania, których celem i ambicją jest poprawa polskiej edukacji. W realizowanym od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności programie Szkoła Ucząca Się pomagamy placówkom oświatowym poprawiać efektywność nauczania. Dlatego tak ważne są dla nas pytania, jakie stawia raport, a także płynące z niego wnioski.

Najcenniejsze w raporcie są kwestie dotyczące właściwych dla dzisiejszej oświaty w Polsce „sterowników zmian”. Od nich między innymi zależeć będzie, czy w przyszłych badaniach polska oświata znajdzie się wśród systemów przechodzących od poziomu bardzo dobrego do wspaniałego.

pobierz Raport mckinsey wersja polska m.pdf 14MB

Uczę w klasach młodszych. Przykłady nauczania rozwojowego w Szkołach Uczących Się

Opublikował/-a: pod redakcją D. Sterny


Poradnik dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego odpowiadający w praktyczny sposób na pytanie, jak oceniać najmłodszych i wspomagać ich rozwój, nie używając nieadekwatnego na tym etapie edukacji oceniania za pomocą stopni.

Poradnik, pod redakcją wieloletniej ekspertki Centrum Edukacji Obywatelskiej Danuty Sterny, powstał jako zbiorowe dzieło nauczycielek - praktyczek, które problemy i dylematy związane z oceną opisową i wprowadzaniem w życie szkolne oceniania rozwojowego rozwiązywały samodzielnie w swojej pracy w klasach I-III.

"Uczę w klasach młodszych" to nowoczesna publikacja, odpowiadająca na zmieniające się potrzeby polskiej edukacji - rekomendowana przez ekspertów w dziedzinie pedagogiki i rozwoju.

 

wydanie I

Format B5

ISBN 978-83-64602-44-3

Data wydania 2015 

Seria: Biblioteka Akademii SUS

Przeczytaj recenzję poradnika na portalu Edunews

 

do kupienia w www.civitas.com.pl

Strony