Akcja Szkoła na Dobrej


Zapraszamy do udziału w akcji "Szkoła na Dobrej" w której zachęcamy uczniów i uczennice wraz z opiekunami - nauczycielami i nauczycielkami, wychowawcami i wychowawczyniami, opiekunami i opiekunkami kół wolontariatu, bibliotekarkami i bibliotekarzami do wspólnego przyglądania się swojej szkole. Namawiamy do rzeczowych rozmów, tworzenia planów i wdrażania w szkolną rzeczywistość zmian, mających służyć poprawie relacji i tworzeniu wszystkim lepszych warunków do uczenia się .

 

W “Przewodniku szkoły na Dobrej”, który powstał jako dodatek do książki  “Szkoła na Dobrej” Joanny Olech, wydanej w serii Czytam Sobie (wyd. Harper Collins) przedstawiamy Wam dziewięć wyzwań, opisanych hasztagami, z którymi na co dzień mierzycie się w swoich szkołach. Do każdego proponujemy inspiracje i dobre praktyki oraz kartkę z kalendarza, która może być dobrym wstępem do rozpoczęcia dyskusji i podjęcia działania w każdym z tych obszarów.

 

Zapoznajcie się z każdym z nich i poddajcie wspólnej refleksji w gronie uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców. Pracując w grupach, w parach, w zespołach spróbujcie odpowiedzieć na pytania. Zastanówcie się nad mikro działaniem w waszej szkole, które w danym obszarze rozwiązałoby opisane problemy. Na końcu dołączamy wzory petycji i podania, jakie możecie wystosować do dyrekcji szkoły, w celu przeprowadzenia zmiany i realizacji waszego pomysłu.

 

Korzystajcie z pracy warsztatowej w grupach, sięgając do techniki burzy mózgów. Spróbujcie pracy metodą projektową 

 

Pamiętajcie aby:

 • słuchać siebie nawzajem;
 • generować i selekcjonować pomysły razem;
 • bez krytyki i oceny;
 • I przede wszystkim dobrze i twórczo się przy tym bawić.

 

 
Zasady udziału w akcji "Szkoła na Dobrej":
 
 1. Akcja skierowana jest do uczniów i uczennic ze szkół podstawowych.
 2. Zgłoszenia za pomocą formularza rekrutacyjnego dokonuje  nauczyciel, wychowawca klasy, opiekun wolontariatu / samorządu szkolnego, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pedagog szkolny, lub inna osoba dorosła pod przewodnictwem której, zespół uczniów i uczennic będzie realizował projekt. 
 3. Do stu wybranych szkół wyślemy pakiety z książkami "Szkoła na Dobrej" Joanny Olech oraz zestawy gadżetów od wydawcy. Decyduje kolejność zgłoszeń i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 4. Szkoła dostanie dostęp do materiałów do pobrania w pdf. - scenariuszy zajęć, Przewodnika "Szkoły na Dobrej"
 5. Zespół uczniowski wraz z opiekunem powinien zrealizować w swojej szkole co najmniej jeden z dziewięciu wyzwań (lub wszystkie) przedstawionych w materiałach dodatkowych pt. “Przewodnik Szkoły na Dobrej”
 6. Po zrealizowaniu projektu, najpóźniej do dnia 10.06.2021 roku, opiekun zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy:  szkolanadobrej@ceo.org.pl relacji z realizacji działania, zawierającego: 
 • nazwa i adres szkoły
 • zespół projektowy wraz z opiekunem w składzie - imiona i nazwiska, wiek, klasa
 • # z nazwą wyzwania / wielu wyzwań  nad którym/i zespół pracował
 • opis działania, przebieg prac, wypracowane efekty
 • zdjęcia
 • podpisane zgody na wykorzystanie wizerunku (jeśli na zdjęciach będą twarze uczniów i uczennic)

      7. Po zakończonej akcji szkoła i uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w akcji "Szkoła na Dobrej"

 

Na zgłoszenia czekamy do 29 października 2021. Z zakwalifikowanymi szkołami skontaktujemy się mailowo.

Zapraszamy!