cztery postulaty efektywnego nauczania


Kim jest "dobry nauczyciel"? Co kryje się pod określeniem "dobra szkoła"? Między innymi na te pytania odpowiadali prelegenci konferencji INSPIR@CJE 2018 organizowanej przez portal Edunews.pl, Fundacja Think! oraz Think Global sp. z o.o. W wydarzeniu wzięło udział ok. 380 nauczycieli i edukatorów z całej Polski, w tym także Tomasz Szwed – trener programu Szkoła Ucząca Się, nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

 

W swoim wystąpieniu podkreślał rolę nauczyciela – mistrza, który jest wiecznym uczniem, rozwijającego się razem ze swymi podopiecznymi i dającego im przyzwolenie popełniania błędów. Omawiając zagadnienie efektywnego nauczania i uczeniu się przywoływał dokonania czterech kobiet: Carol Dweck, Angela Duckworth, Jo Boaler, Danuta Sterna, które w swoich pracach i działaniach zaproponowały kilka postulatów efektywnego (tak dla uczniów, jak i dla nauczycieli) procesu edukacji.

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Tomasza Szweda.