Edukacyjne e-portfolio


Centrum Edukacji obywatelskiej pragnie, poprzez program Szkoła Ucząca Się (prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności) oraz program Aktywna Edukacja (prowadzony wspólnie z ORE), upowszechnić stosowanie w polskich szkołach metody edukacyjnego e-portfolio – narzędzia, które umożliwia prezentowanie uczenia się i może to uczenie się stymulować. Narzędzia, które ma potencjał zmieniania relacji nauczyciel – uczeń poprzez zwiększenie samodzielności ucznia, jako osoby kierującej własnym uczeniem się i narzędzia, które pomoże nauczycielowi wpływać na ten proces na ten proces.

Definicja e-portfolio

Edukacyjne e-portfolio jest stworzonym w postaci cyfrowej, celowym zbiorem prac ucznia pokazującym jego zainteresowania, włożony przez niego wysiłek, podjęte wybory, drogę rozwoju i osiągnięcia. Kolekcja przykładów uczenia się powinna być dokonana z aktywnym udziałem ucznia i zawierać kryteria wyboru prac, kryteria oceny ich jakości oraz refleksję ucznia nad jego pracą, w tym szczególnie przebiegiem uczenia się. Elektroniczna forma portfolio umożliwia jego łatwe udostępnianie i współpracę z nauczycielem przy jego tworzeniu.

Tradycyjne portfolio

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaczęło propagować metodę portfolio kilka lat temu poprzez program „Klub Teczka”. Inicjatorką wprowadzenia teczki do pracy z uczniami jest Danusia Sterna, która stosowała tę metodę i pisze o swoich doświadczeniach na naszej stronie internetowej.

Na stronie CEO: https://ok.ceo.org.pl w dziale „Teczka OK” znajduje się wiele informacji o tradycyjnym portfolio. Artykuły opisują samą metodę, ale znajdują się tam także dobre praktyki nauczycielskie oraz informacje o wprowadzaniu teczki na różnych etapach kształcenia. Co ważne, większość artykułów to opis doświadczeń samych nauczycieli, którzy zaczęli stosować metodę portfolio w swoich klasach. Zapoznanie się z tymi artykułami może być dobrym punktem wyjścia do pogłębienia wiedzy o metodzie i o jej elektronicznej formie, czyli e-portfolio.

Zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy

Celem tego kursu będzie pomoc wszystkim nauczycielom, którzy chcieliby wprowadzić metodę e-portfolio do pracy z uczniami. Uczestnicy kursu dowiedzą się między innymi: jak poprzez e-portfolio wspierać rozwój uczniów i zachęcić ich do przyjrzenia się własnej nauce, w jaki sposób zaplanować pracę z e-portfolio w klasie, monitorować ją, udzielać informacji zwrotnej, a także pomagać uczniom w tworzeniu własnej elektronicznej teczki na poziomie celów, treści i technologii. Informacje organizacyjne: kurs ruszy pod koniec listopada, zakończy się w maju; mogą w nim uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów i poziomów szkól, warunkiem jest prowadzenie pracy z uczniami. Formularz zgłoszeniowy pojawi się na naszych stronach internetowych na początku listopada.

oprac. M.Pater