Jak zarządzać szkołą w kryzysie - szkolenie dla dyrektorów


„Jak zarządzać szkołą w kryzysie, by umożliwić wszystkim uczniom efektywne uczenie się? Dotychczasowe doświadczenia i sprawdzone rozwiązania”
- w październiku zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół na dwudniowe szkolenie!

 

 

 

W czasie szkolenia zostaną poruszone tematy związane z kryzysowym zarządzaniem szkołą i wzmacnianiem społeczności szkolnej:

♦ relacje międzyludzkie
♦ komunikacja
♦ zasoby szkoły
♦ metody nauczania


W trakcie szkolenia dyrektorzy wymienią się doświadczeniami dotychczasowego zarządzania szkołą i organizacji nauczania w sytuacji kryzysowej. Poznają rozwiązania wprowadzone z powodzeniem w innych szkołach, w tym szkołach uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się. Wspólnie będą pracować nad ich dostosowaniem do potrzeb i specyfiki własnych placówek. Szkolenia poprowadzą czynni dyrektorzy - trenerzy i eksperci Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 
 

Kryzys epidemiczny, który postawił przed dyrektorami szkół bezprecedensowo trudne zadania, trwa nadal i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Wróciliśmy do budynków szkół, ale w każdej chwili musimy liczyć się z koniecznością przejścia na nauczanie w formie zdalnej lub hybrydowej.


Jak w tych warunkach przygotować się do zarządzania i nauczania, które umożliwią wszystkim uczniom efektywne korzystanie ze szkoły, a dla nauczycieli i dyrekcji będą jak najmniej obciążające?


Doświadczenia z wiosny tego roku pokazują, że potrzebne są nie tylko nowe formy nauczania, ale także odpowiednia komunikacja i współpraca pomiędzy nauczycielami, a także z rodzicami. W sytuacji kryzysowej, organizacja pracy szkoły i nauczanie są dużo bardziej wyczerpujące, dlatego ważne jest odpowiednie zadbanie o wszystkich pracowników szkoły łącznie z dyrekcją. Pomocne będzie przygotowanie społeczności szkolnej do jak najlepszego wykorzystania rozpoznanych wiosną tego roku zasobów szkoły, jak i znalezienie nowych.

 

Postaramy się pomóc uczestnikom znaleźć najlepszą dla nich osobiście oraz dla ich szkoły odpowiedź na pytania:

♦ Jakie lekcje możemy wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń radzenia sobie ze zdalnym nauczaniem i pracą w reżimie sanitarnym?
♦ Jak organizować pracę szkoły i nauczanie zdalne, by w kryzysowej sytuacji nie stracić z oczu centralnego procesu uczenia się i rozwoju wszystkich uczniów? 
♦ Jak dyrektor może  zadbać o siebie i nauczycieli?
♦ Jak nauczyciele mogą pomagać sobie wzajemnie i jak może pracować rada pedagogiczna?
♦ Jak w sytuacji kryzysu współpracować z rodzicami? 


Terminy, miejsca i czas trwania szkolenia:

2-3 października (piątek-sobota) w Warszawie
6-7 października (wtorek- środa) w Poznaniu
8-9 października (czwartek - piątek) w Katowicach   szkolenie odwołane

 

Szkolenie obejmuje 12 godzin ("zegarowych") zajęć. Pierwszego zajęcia trwają od 11:30 do 19:45, drugiego dnia od 8:00 do 15:45.

Ze względu na przyjęty sposób pracy, uczestnicy zapisując się na szkolenie, deklarują udział w całości zajęć – od ich wspólnego rozpoczęcia, do wspólnego zakończenia.

Rekomendujemy nocleg w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.


Opłaty:

♦ opłata za udział w szkoleniu wynosi 400 zł
♦ organizatorzy zapewniają wyżywienie: obiad, kolację, śniadanie i obiad oraz przerwy kawowe
♦ po stronie uczestnika jest koszt noclegu.


Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/jak-zarzadzac-szkola-w-kryzysie

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczna.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Szkolenia.

Pytania prosimy kierować na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.


Informacje związane z bezpieczeństwem epidemicznym

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach (ok. 12 osób), sale szkoleniowe umożliwią zachowanie zalecanych dystansów między uczestnikami. Organizatorzy zapewniają w sali płyn do dezynfekcji, dostępne będą także osłony twarzy (maseczki lub przyłbice). Hotele, w których odbędą się szkolenia potwierdzają stosowanie się do państwowych wytycznych w sprawie bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.

 

 

Szkolenia odbywają się w ramach programu Szkoła Ucząca Się i są dofinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.