Konferencja "Dziecko bez stopni"


Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z doniesieniami na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, odwołujemy zaplanowaną na 3 kwietnia br. konferencję "Dziecko bez stopni".

Będziemy obserwować rozwój wypadków i w stosownym czasie poinformujemy Państwa o nowym terminie wydarzenia. 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję wszystkich nauczycieli chcących ograniczyć ocenianie za pomocą stopni, poznać OK zeszyt, pogłębić wiedzę na temat oceniania kształtującego i stosowania go w praktyce szkolnej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nauczyciel ma możliwość nieoceniania stopniami, ale jest zobowiązany do wystawienia stopnia na koniec roku szkolnego.

W pierwszej części konferencji porozmawiamy o ocenianiu i przedstawimy sposoby, jak radzić sobie z niestawianiem ocen w trakcie roku szkolnego. Druga część konferencji poświęcona będzie OK zeszytowi. W tej części nauczyciele wykorzystujący OK zeszyt w swojej pracy z uczniami przedstawią zeszyty uczniów i zaprezentują, jak z nimi pracują. W 2020 roku przypada 20 rocznica programu „Szkoła Ucząca Się”, który wprowadził do polskiej edukacji ocenianie kształtujące. Konferencja będzie też okazją do zaprezentowania dorobku naszego Programu i wspólnego świętowania.

Konferencja "Dziecko bez stopni", 3 kwietnia 2020 roku (10.00-17.30) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (piętro XII)

Program konferencji:

10:00 – Rejestracja uczestników

10:30 – Powitanie uczestników – dr Jędrzej Witkowski – Prezes Fundacji CEO

Dlaczego stopnie szkodzą – dr Jacek Strzemieczny

11:00 – Sposoby na ograniczenie oceniania przy pomocy stopni – panel praktyków – panel moderuje Danuta Sterna, a uczestniczą w nim:

 • Natalia Bielawska – nauczycielka języka polskiego w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Raszyńska w Warszawie
 • Wiesława Mitulska – nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej
 • Leszek Olpiński – nauczyciel fizyki, informatyki i etyki w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
 • Karina Orłowska – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
 • Joanna Sułek – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
 • Monika Jędrzejewska – założycielka i dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Kolumbus w Błoniu

12:15 – Białoruscy nauczyciele o stosowaniu w swojej praktyce oceniania kształtującego – goście specjalni konferencji

12:45 – Przerwa kawowa

13:15 – Różne sposoby oceniania – do wyboru 5 prezentacji z elementami warsztatowymi

Wykorzystanie samooceny Natalia Bielawska O samoocenie – czy to działa? Jak zacząć? „Leniwiec” czyli praktyczne sposoby na wykorzystanie samooceny w procesie uczenia się.
Ocenianie wczesnoszkolne Wiesława Mitulska O pracy z informacją zwrotną, refleksją uczniowską i samooceną, by dzieci w klasach 1-3 stawały się autorami swojego procesu uczenia się.
Ocenianie odroczone Joanna Sułek  O sposobie na ocenianie, który daje uczniowi szansę na dobre wykorzystanie informacji zwrotnej oraz o tym, jak nauczyciel może wystawić stopień przy zmniejszonej szkodliwości oceniania.
Ocenianie poprzez umiejętności w całej szkole Monika Jędrzejewska  O diagnozie w procesie, na podstawie własnych narzędzi i specjalnie tworzonych zadań edukacyjnych z różnych poziomów taksonomii Blooma.
Ocenianie z przedmiotu poprzez umiejętności Leszek Olpiński

O tym, jak oceniając przez umiejętności, poznać stopień opanowania wiadomości i umiejętności z przedmiotu oraz wystawić sumującą ocenę klasyfikacyjną, wynikającą z bieżących ocen kształtujących.

14:30 – Poczęstunek i prezentacja OK zeszytów

15:30 – Co to jest OK zeszyt? – Danuta Sterna

16:00 – Przerwa organizacyjna

16:15 – OK zeszyt – 5 prezentacji z elementami warsztatów do wyboru:

 • Jak zacząć pracę z OK zeszytem? – Joanna Sułek
 • Samoocena i ocena koleżeńska w OK zeszycie – Karina Orłowska
 • Jak oddać OK zeszyt uczniowi? – Wiesława Mitulska
 • Planowanie lekcji z OK zeszytem – Edyta Wąsik
 • Refleksja uczniowska w OK zeszycie – Justyna Krawczyk

17:30 – Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencję tutaj: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-konferencje-dziecko-bez-stopni-3-kwietnia-2020-warszawa

 

Informacje dodatkowe:

 • Konferencja jest bezpłatna.
 • Liczba uczestników jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07.03. wyłącznie poprzez formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenie-na-konferencje-dziecko-bez-stopni-3-kwietnia-2020-warszawa
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji powiadomimy Państwa mailowo po 16 marca 2020 r. Wraz z zakwalifikowaniem prześlemy materiały na konferencję.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na konferencję na własny koszt – organizator nie zwraca kosztów podróży. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rozważną decyzję udziału w konferencji i w razie rezygnacji o powiadomienie nas najpóźniej na tydzień przed konferencją.