OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ “OK zeszyt – ja tu się uczę”


Jak co roku w czerwcu na Zamku Królewskim w Warszawie Dyrektorzy i Dyrektorki z całej Polski zgromadzili się na Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Uczącej Się.

 

12 czerwca 2018 r. tematem przewodnim wydarzenia był  OK zeszyt, czyli koncepcja uczenia i nauczania wykorzystująca elementy oceniania kształtującego. Buduje ona partnerstwo w procesie edukacyjnym między uczniami a nauczycielami oraz między nauczycielami a rodzicami.

 

Gości konferencji powitała Marta Dobrzyńska – dyrektorka programu SUS, Marianna Hajdukiewicz – gość specjalny – z inicjującej od 2000 roku wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Jacek Strzemieczny – lider merytoryczny programu SUS.  Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji Danuty Sterny – ekspertki w dziedzinie oceniania kształtującego oraz pomysłodawczyni działania OK zeszyt, która przybliżyła uczestnikom jego zasady oraz to, w jaki sposób wpleść w nie OK. 

 

 

 

 

 

Następnie o praktycznym sposobie realizacji partnerstwa w klasie, jakim jest OK zeszyt, opowiadali goście ze szkół stosujących tę metodę pracy: Jolanta Gęca  ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie, Joanna Sułek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Edyta Wąsik z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Paderewski” w Lublinie, Monika Soroka z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu oraz Justyna Franczak ze Szkoły Podstawowej Nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach. Szczególnie cenny okazał się udział  w panelu dyskusyjnym zarówno nauczycieli jak i uczniów.  Dzięki temu możliwe było pokazanie różnych perspektyw stosowania tej metody nauczania. 

 

 

 

Podczas długiej przerwy zgromadzeni dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi przez uczniów OK zeszytami oraz udzielić informacji zwrotnych uczestnikom XIX Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych CEO odbywającej się w Arkadach Kubickiego. 

Ostatnia część konferencji w postaci panelu dyskusyjnego poświęcona była roli dyrektora  w szkole podczas wdrażania nowych metod nauczania. Uczestniczyli w nim: Katarzyna Olejnik z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Paderewski” w Lublinie, Arleta Szkudlarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Kożminie Wielkopolskim, Jolanta Szlachetka ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze, Romuald Modrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, Edyta Kalarus ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie oraz Lidia Klorek ze Szkoły Podstawowej nr1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach. Danuta Sterna zapytała sześciu dyrektorów, w jaki sposób wspierali wprowadzanie OK zeszytu w swoich placówkach. Dyrektorzy mówili między innymi o motywowaniu swoich nauczycieli do podejmowania nowych wyzwwań, umowżliwianiu im uczestniczenie w kursie internetowym OK zeszyt oraz organizacji w szkole konferencji lokalnej o OK zeszycie i zaproszenie na nią przedstawicieli innych szkół, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń.

 

Najlepszym podsumowaniem tegorocznej konferencji są słowa jednej z uczestniczek:

Impreza przygotowana przez CEO była bardzo pouczająca i inspirująca. Potwierdziła to, co widać na okejowych lekcjach: OK zeszyt zbliża i buduje partnerstwo między uczącymi się i ich przewodnikami po ścieżkach wiedzy i umiejętności. Musiało tak być skoro uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy wspólnie zgłębiali tajniki OK zeszytu i jego „OK mocy”.

 

Zapraszamy za rok na kolejną konferencję Szkoły Uczącej Się!

 

 

Przeczytaj także pełną relację z panelu dyrektorskiego oraz relację uczestniczki konferencji - Joanny Sułek.

 

 

tekst: Anna Sokolnicka, Marta Żukowska

zdjęcia: Zuzanna Konarska