OK PRAKTYKA. Od czego zacząć? - cz. II


Od czego zacząć?

Kilka sposobów na szybkie ocenienie wcześniejszej wiedzy uczniów - część II.

 

Ważna sprawa w prowadzeniu konstruktywistycznego nauczania to pozyskiwanie informacji na temat tego, co uczniowie już wiedzą z danego zakresu i uwzględnianie jej w planowaniu lekcji. Takie nauczanie proponuje również ocenianie kształtujące.

Oto dwa kolejne sposoby pozyskiwania informacji, co uczniowie wiedzą już na dany temat.  Pierwsze dwa znajdziecie w pierwszej części „Od czego zacząć”.  

 

 

1. Jeśli to, to...

Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdania: jeśli to, to….. Chodzi o znalezienie powiązań pomiędzy założeniem i wiedzą uczniów.

 

Przykłady

 

Matematyka – Danuta Sterna

Temat: Mnożenie liczb w zapisie dziesiętnym

Jeśli 8 x 40 = 320, to 0,8 x 40 =

……………………………………………………………………………………………….

Edukacja przyrodnicza - Jolanta Podsiadły SP nr 45 w Łodzi

Jeśli zapaloną świeczkę nakryjemy słoikiem, to …

……………………………………………………………………………………………….

Fizyka – Barbara Jaworowicz, Szkoła Podstawowa w Skulsku.

  • Jeśli zanurzymy w wodzie kulkę z plasteliny, to …
  • Jeśli z tej samej kulki ulepimy łódkę i zanurzymy ją w wodzie, to …

 

Dzięki tej metodzie można zobaczyć, jak uczniowie wiążą to, co już wiedzą z założeniami.

 

2. Sortowanie słów

Nauczyciel daje uczniom karty z wypisanymi na nich pojęciami i prosi, aby wyselekcjonowali te, które są związane z tematem.

Polecenie można powtórzyć po przeczytaniu przez uczniów tekstu wprowadzającego. Wtedy układ kart może się zmienić i uczniowie zauważą, że ich wiedza też uległa zmianie.

Można także poprosić o samodzielne wpisanie na karty nazwy tylko tych pojęć, które ich zdaniem są związane z tematem. Powinni umieć uzasadnić ten związek.

 

Przykłady

 

Matematyka – Danuta Sterna

Temat – Ułamki.

Polecenie: Wybierz te słowa, które mają związek z tematem.

licznik, procent, okrąg, równanie, współczynnik, wspólny mianownik, potęga.

………………………………………………………………………………………………

Język polski – Ewa Mazur Szkoła Podstawowa w Jerzmankach

Temat: Części zdania.

Polecenie: Wybierz te słowa, które mają związek z tematem.

rzeczownik, przymiotnik, orzeczenie, określenie, przypadek, podmiot, przydawka, przyimek, przecinek, zaimek, dopełnienie

………………………………………………………………………………………………..

Edukacja polonistyczna – Jolanta Podsiadły SP nr 45 w Łodzi

Temat: Rozpoznawanie przymiotników.

Polecenie: Wskaż przymiotniki.

ładna, ciekawie, szybki, delikatna, kolorowy, interesujące, wysoki, twarda, różowy, brzydko, smaczne, nierówne

……………………………………………………………………………………………..

Fizyka – Barbara Jaworowicz, Szkoła Podstawowa w Skulsku

Temat: Pomiar masy.

Spośród podanych pojęć uczniowie wypisują te, które mają związek z tematem lekcji.

Uzasadniają swój wybór:

termometr, waga, odważnik, metr, kilogram, sekunda, menzurka, gram, paskal, masa, zegar

……………………………………………………………………………………………

Język polski   Agnieszka Hliwa, XIII LO w Krakowie

Wskaż terminy należące do podanej grupy:

Części zdania – czasownik, dopełnienie, wykrzyknik, przydawka, liczebnik, partykuła, okolicznik, przymiotnik, orzeczenie, przysłówek, podmiot

Utwory epickie – powieść, baśń, pieśń, opowiadanie, legenda, tren, przypowieść

 

 

Sposoby zaczerpnięte z artykułu Barbary Blackburn

https://www.middleweb.com/36652/8-strategies-to-quickly-assess-prior-knowledge/

uzupełnione o przykłady polskich nauczycieli.

tekst: Danuta Sterna

 

Już za tydzień "Od czego zacząć?"  - część III .