OK PRAKTYKA. Od czego zacząć? - cz. III


Od czego zacząć?

Kilka sposobów na szybkie ocenienie wcześniejszej wiedzy uczniów - część III.

 

Ważna sprawa w prowadzeniu konstruktywistycznego nauczania to pozyskiwanie informacji na temat tego, co uczniowie już wiedzą z danego zakresu i uwzględnianie jej w planowaniu lekcji. Takie nauczanie proponuje również ocenianie kształtujące.

 

 

Oto dwa kolejne sposoby pozyskiwania informacji, co uczniowie wiedzą już na dany temat.  Pierwsze dwa znajdziecie w pierwszej części „Od czego zacząć”, a kolejne w drugiej części.  

 

W – C – N

 

Nauczyciel pyta uczniów (W): co myślą i wiedzą na dany temat, następnie pyta: co chcieliby wiedzieć (C). Na koniec lekcji pyta ich o to, czego się nauczyli podczas lekcji (N). Punkt (C) pozwala uczniom zaangażować się w temat, gdyż mogą chcieć uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. Po pierwszym pytaniu – (W) nauczyciel może zebrać wszystkie wiadomości o tym, co uczniowie już wiedzą i zapisać je na tablicy. Na koniec zajęć lub tematu nauczyciel wraz z uczniami nawiązuje do spisanych informacji (W) i porównuje je z (N), co się zmieniło, czego nowego się nauczyli. Ten sposób nie tylko daje nauczycielowi informację o wcześniejszej wiedzy uczniów, ale także pokazuje im samym, że dzięki uczestnictwu w lekcji czegoś nowego się nauczyli. Nauczyciel stosują tabelkę, którą rozdaje uczniom do wypełnienia i do wklejenia do zeszytu.

 

Plakaty

 

Nauczyciel rozwiesza na ścianach plakaty zatytułowane słowem lub zdaniem związanym z tematem. Uczniowie przechodzą od plakatu do plakatu w małych grupach i dopisują to, co wiedzą na temat jego tytułu.

 

 

Przykłady

 

Język polski – Ewa Mazur Szkoła Podstawowa w Jerzmankach

Pierwsza lekcja z lekturą.

Tytuły plakatów:

  • Czas akcji
  • Miejsca akcji
  • Bohaterowie
  • Wydarzenia
  • Najbardziej podobało mi się …
  • Podczas czytania zaskoczyło mnie…

………………………………………………………………………………………….

Język polski – Irena Karolczyk-Warcok SSP nr 1 STO w Szczecinie

Temat: Co już wiemy o środkach stylistycznych?

Polecenie: Na plakatach podajcie przykłady pasujące do tytułów.

Tytuły plakatów: Metafora, epitet, porównanie, wyrazy dźwiękonaśladowcze

………………………………………………………………………………………….

Edukacja polonistyczna – Jolanta Podsiadły SP nr 45 w Łodzi

  • „ Ó”
  • Synonim i antonim
  • Co wiesz o Dedalu i Ikarze?
  • „ Bziki” Juliana Tuwima.

 

…………………………………………………………………………………………………

Edukacja wczesnoszkolna – Bożena Rakowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie

Cel: poznajemy zasady zapobiegania przeziębieniom.

Plakat pierwszy – objawy przeziębienia.

Plakat drugi – zapobieganie przeziębieniom.

………………………………………………………………………………………………

Fizyka – Barbara Jaworowicz, Szkoła Podstawowa w Skulsku

Temat: Prąd elektryczny w przewodniku metalowym. Napięcie elektryczne.

Uczniowie uzupełniają tabelkę, którą umieszczam na plakacie pt. „Skutki przepływu prądu elektrycznego”.

Skutki przepływu prądu elektrycznego

Skutek przepływu prądu elektrycznego

Przykłady urządzeń

Cieplny

 

Praca mechaniczna

 

Emisja światła

 

Oddziaływanie magnetyczne

 

Reakcje chemiczne

 

………………………………………………………………………………………………….

Edukacja wczesnoszkolna – Katarzyna Mąka, Szkoła Podstawowa nr 344 w Warszawie

Uczniowie w grupach samodzielnie tworzą plakaty np. dzielę dzieci przy pomocy patyczków na 5 grup. Każda otrzymuje duży karton i czas na stworzenie kapsuły pamięci dla kosmitów na przykład o części mowy.

Tytuł: Jeśli za 1000 lat kosmici na naszej planecie znajdą kapsułę pamięci o przymiotniku, to co mogliby na niej zobaczyć?

…………………………………………………………………………………………

Język polski –  Agnieszka Hliwa, XIII LO w Krakowie

Odyseusz – homo viator!

Kochanowski – ojciec, poeta, filozof.

Bajka prawdę Ci powie.

 

 

Sposoby zaczerpnięte z artykułu Barbary Blackburn

https://www.middleweb.com/36652/8-strategies-to-quickly-assess-prior-knowledge/

uzupełnione o przykłady polskich nauczycieli.

 

tekst: Danuta Sterna