Panel OK zeszytu - konferencja SUS


Szerzej o partnerstwie w nowej szkole podstawowej na Konferencji SUS mówiono podczas panelu, który prowadziła  Danuta Sterna - szefowa ekspertów SUS  i pomysłodawczyni OK zeszytu - niezwykłego projektu, który zainspirował nauczycieli z wielu zakątków Polski, pracujących w różnorodnych szkołach na każdym poziomie edukacyjnym,  nauczających różne przedmioty. W panelu wzięli udział: Ewa Szpot (nauczycielka) i Marcelina Dwornik (uczennica) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Beata  Konstanty (nauczycielka) i Aleksandra Olejniczak (uczennica) z Gimnazjum nr 6 w Jaworznie, Barbara Jaworowicz (nauczycielka) i Sylwia Romblewska (przedstwicielka rodziców) z gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Małgorzata Sulewska (nauczycielka) i Natalia Śrama (uczennica) ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

 

Małgorzata Sulewska zapytana przez Danutę Sternę, w jaki sposób OK zeszyt może być narzędziem wspierającym partnerstwo w nauczaniu i uczeniu się powiedziała, że ocenianie kształtujące i OK zeszyt skupiają się przede wszystkim na uczniu. Powiedziała również, co w jej codziennej pracy z OK zeszytem sprawdza się w praktyce – lewa strona to miejsce na temat lekcji, cel lekcji, natomiast prawa strona zeszytu należy do ucznia – to jest uczniowska przestrzeń do zapisywania pytań, notatek, refleksji.

Beata Konstanty i jej uczennica – Aleksandra Olejniczak – podkreśliły fakt, że uczniowskie zeszyty są różnorodne, uczniowie sami określają, czego będą się uczyli, piszą refleksje, zadają pytania i odpowiadają na nie. Ponadto dzięki OK zeszytowi uczniowie pracują z pięcioma strategiami oceniania kształtującego.

Ewa Szpot powiedziała, że ważna w OK zeszycie jest obecność informacji, czego uczniowie mają się nauczyć, zaś kryteria sukcesu są swoistą umową pomiędzy nauczycielem a uczniem, dlatego też i uczniowie, i nauczyciele traktują OK zeszyt jako narzędzie niezbędne w budowaniu zaufania i partnerstwa pomiędzy sobą. "Zeszyty moich uczniów są różne tak jak różna jest ich droga do osiągnięcia celu i ich refleksja na temat własnego procesu uczenia się"- powiedziała Ewa Szpot.

 

Uczennica Ewy Szpot – Marcelina Dwornik – powiedziała podczas panelu, że pracując zgodnie z pięcioma strategiami oceniania kształtującego, zauważają jako uczniowie, iż nauczycielowi zależy, żeby uczeń osiągnął cel i - co najważniejsze - nie jest zniecierpliwiony drogą ucznia, dostosowuje się do tempa jego pracy, pamiętając, że każdy uczeń „zaczyna z innego miejsca”.

Sylwia Romblewska – przedstawicielka rodziców na panelu – zapytana przez Danutę Sternę o kontakty ze szkołą odpowiedziała, że ma bardzo dobre doświadczenia jako rodzic i nie ma problemu w szkole swojego dziecka w relacji nauczyciel–uczeń–rodzic. Podkreśliła, jak ważna była dla niej jako rodzica refleksja dziecka, które dzięki OK zeszytowi polubiło fizykę.

W partnerstwie istotne jest wzajemne dawanie sobie możliwości podejmowania decyzji, toteż niezmiernie istotne było pytanie Danuty Sterny o to, czy uczniowie mają wpływ na to, co robią podczas lekcji.

Uczennica Małgorzaty Sulewskiej – Natalia Śrama – podkreśliła, że to nauczyciel pyta uczniów, jaki sposób przekazywania wiedzy im odpowiada oraz że to uczniowie wybierają podczas lekcji gry edukacyjne i decydują, w jaki sposób zagospodarować prawą stronę zeszytu. Marcelina Dwornik przyznała, że możliwość podejmowania decyzji przez uczniów jest czymś oczywistym na zajęciach z matematyki, gdy podczas rozwiązywania zadania z matematyki pojawia się problem, nauczyciel orientuje się, w którym miejscu są uczniowie i dostosowuje swoje nauczanie.

Następnie Danuta Sterna zapytała, jak wygląda współpraca nauczycieli w nauczaniu wspomaganym przez OK zeszyt.

Ewa Szpot powiedziała, że nauczyciele na co dzień współpracują w zespołach przedmiotowych analizują wyniki testów, egzaminów, ale jest też współpraca nieoficjalna, nauczyciele bowiem rozmawiają o tym, jak pracują w szkole, udzielając sobie wskazówek i inspirując się nawzajem.

Barbara Jaworowicz podkreślała współpracę nauczycieli podczas udziału w różnych projektach interdyscyplinarnych, na przykład gdy uczniowie informację o projekcie z fizyki umieszczają na platformie w języku angielskim, byłoby to trudne bez współpracy anglisty, fizyka i informatyka. Tę współpracę widać również podczas obserwacji koleżeńskich, po których nauczyciele udzielają sobie informacji zwrotnych na temat tego, czy  ich działania są dobre. Barbara Jaworowicz podkreśliła, że w szkole, w której pracuje podczas obserwacji koleżeńskich ważna jest informacja udzielana przez obserwujących zwanych Pomocnymi Oczami.

Beata Konstanty wspomniała, jak ważne są nauczycielskie rozmowy w kuluarach, podczas których nauczyciele zachęcają sie wzajemnie do stosowania oceniania kształtującego, inspirują innych postami na fanpage szkoły, niezmiernie istotne jest również to, że sami uczniowie zachęcają nauczycieli do pracy z OK zeszytem i ocenianiem kształtującym.

Według Małgorzaty Sulewskiej to Centrum Edukacji Obywatelskiej daje nauczycielom narzędzia do współpracy poprzez OK obserwacje, dzięki którym nauczyciele chętnie otwierają drzwi swoich klas, pozwalają na "podglądanie", w jaki sposób uczą się ich uczniowie, inspirują do tego, aby grupy PP (Pomocnych Przyjaciół) udzielały informacji zwrotnych podczas OK obserwacji czy też spaceru edukacyjnego. Nauczyciele zainspirowani przez praktyki proponowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej inspirują innych, którzy widzą, jak bardzo te działania koncentrują się na uczniu.

Barbara Jaworowicz dodała, że jeśli chcemy, by uczniowie byli refleksyjni, to i my, nauczyciele, powinniśmy dokonać refleksji nad naszym warsztatem pracy. Jedna z uczennic Barbary Jaworowicz, wypowiadając się  na temat noblistów stwierdziła, że to niezwykłe, jak ludzie potrafią się rozwijać i myśleć, tym samym doceniając wartość nauki.

Danuta Sterna - pomysłodawczyni OK zeszytu - podsumowała panel, mówiąc, że to niezwykłe, jak młodzi ludzie potrafią refleksyjnie podejść do wartości nauki, a ta refleksyjność jest wynikiem partnerstwa pomiędzy nauczycielem a uczniem, ich współpracy w pracy z OK zeszytem i z ocenianiem kształtującym. Danuta Sterna zwróciła podczas panelu uwagę na fakt, iż partnerstwo budowane przez OK zeszyt buduje się od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do matury, czego dowodami są wystąpienia nauczycieli i uczniów z różnych poziomów edukacyjnych.

 

tekst: Joanna Kostrzewa - trenerka SUS, uczestniczka konferencji

zdjęcia: Lesław Włodarczyk/Layka