Partnerstwo pomiędzy nauczycielem a uczniem w nowej szkole podstawowej - Konferencja SUS


Zamek Królewski w Warszawie po raz kolejny gościł dyrektorów, nauczycieli i uczniów, promując uczniowską i nauczycielską kreatywność. 13 czerwca 2017 roku odbyła się Konferencja Dyrektorów Szkół Uczących Się "Partnerstwo pomiędzy nauczycielem a uczniem w nowej szkole podstawowej" oraz Ogólnopolska Prezentacja Projektów  Młodzieżowych.

Konferencja rozpoczęła się od wykładu dr. Jacka Strzemiecznego, który opowiadał o tym, że uczeń w nauczaniu zawsze wymaga od nauczyciela osobistego wysiłku. Wykład był odpowiedzią na pytanie, dlaczego w nauczaniu potrzebne jest partnerstwo. Jacek Strzemieczny pokreślił, że uczenie się jest bardzo osobistym zdobywaniem wiedzy, gdyż polega na zdobywaniu umiejętności, które wykorzystują wcześniej zdobytą przez ucznia wiedzę i dotyczą powstających w umyśle człowieka osobistych modeli świata i ich modyfikacji. Na uwagę zwraca fakt, iż uczenie się jest społecznym procesem, dlatego też tak ważne jest partnerstwo w procesie nauczania i uczenia się. Co jest ważne w nauczaniu i uczeniu się? Jacek Strzemieczny wskazał w swoim wykładzie na niedyrektywność, empatię, ciepło, zachętę do głębokiego myślenia. Ważne jest to, co uczeń wie i potrafi, wewnętrzna motywacja ucznia, podtrzymywanie dociekliwości, wytrwałości niezbędnej do uczenia się. Podczas wykładu Jakcek Strzemieczny mówił również o zasadach partnerskiego nauczania - uczeń musi być pewien, że nauczycielowi zależy, aby jego podopieczny więcej wiedział, potrafił, rozwijał się.

 

A jak ocenianie kształtujące pomaga w partnerstwie? Uczeń potrzebuje znajomości celu uczenia się, zrozumienia kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej pomagającej się uczyć, przekonania, że sukces jest w jego zasięgu, poczucia, że uczenie się jest skuteczne.

 

Szerzej o partnerstwie w nowej szkole podstawowej mówiono podczas panelu, który prowadziła  Danuta Sterna - szefowa ekspertów SUS  i pomysłodawczyni OK zeszytu - niezwykłego projektu, który zainspirował nauczycieli z wielu zakątków Polski, pracujących w różnorodnych szkołach na każdym poziomie edukacyjnym,  nauczających różne przedmioty. W panelu wzięli udział: Ewa Szpot (nauczycielka) i Marcelina Dwornik (uczennica) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Beata  Konstanty (nauczycielka) i Aleksandra Olejniczak (uczennica) z Gimnazjum nr 6 w Jaworznie, Barbara Jaworowicz (nauczycielka) i Sylwia Romblewska (przedstwicielka rodziców) z gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Małgorzata Sulewska (nauczycielka) i Natalia Śrama (uczennica) ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

 

W dalszej części konferencji o programie Szkoła Demokracji opowiedział jego koordynator – Michał Tragarz, podkreślając, jak samorząd uczniowski realizuje partnerstwo w obszarze współdecydowania o ważnych sprawach szkoły, wprowadzając  uczestników spotkania w Zamku Królewskim w tematykę projektów.

 

Panel "Projekt edukacyjny na przedmiotach przyrodniczych" poprowadziła Marta Dobrzyńska – dyrektor zarządzająca programu SUS. W panelu wzięli udział Michał Szczepanik (nauczyciel) i Jakub Kołek (uczeń) z Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej, Sławomir Wróblewski (wicedyrektor) i Adrianna Rucińska (uczennica) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz Grażyna Pazura (nauczycielka), Małgorzata Krempa (przedstawicielka rodziców) i Teresa Windorpska (uczennica) ze Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie. Uczestnicy panelu opowiedzieli o tym, że projekty realizuje się, by poszerzać uczniowskie horyzonty, wzbudzać w uczniach ciekawość świata. Jakub Kołek, uczeń Michała Szczepanika, zauważył, że dzięki uczestnictwu w projektach zgłębił biologię, fizykę, dowiedział się, na czym polega współpraca, dążenie do jednego celu grupowo, wspólnie z innymi uczniami. Jakub podkreślił, że gdyby nie udział w projekcie edukacyjnym byłoby mu trudniej samemu zgłębić wiedzę. Na pytanie Marty Dobrzyńskiej, czego rodzice mogą nauczyć się podczas realizacji projektu przez dziecko, Małgorzata Krempa powiedziała, że rodzice mają na pewne tematy wyrobione zdanie, dopiero gdy wspólnie z dzieckiem pracują nad projektem, odkrywają niektóre treści na nowo, zastanawiają się nad kwestiami poruszanymi przez nauczycieli w szkole. Refleksje wzbudził uczniowski projekt dotyczący zużycia wody w gospodarstwie domowym, w którego realizację zaangażowana była cała rodzina, udział dziecka w projekcie pomógł spojrzeć na problem zużycia wody z innej perspektywy.

Na pytanie prowadzącej panel Marty Dobrzyńskiej, czy zdobywanie wiedzy poprzez realizację projektu edukacyjnego jest pracochłonnym sposobem przyswajania wiedzy, Małgorzata Krempa powiedziała, że istotne w pracy metodą projektu jest to, że doświadczenie powoduje, iż wiedza na dłużej zostaje w pamięci. Ciekawe spostrzeżenia na wartości płynące z pracy w projekcie mieli uczniowie, którzy przyznali, że dzięki temu można wiele dowiedzieć się o koleżankach i kolegach z grupy, praca w projekcie pozwala na budowanie relacji, co wykracza poza tradycyjne 45 minut lekcji. Wicedyrektor Sławomir Wróblewski podkreślił, że ważna jest postawa dyrektora wobec projektów w szkole, powinien bowiem dać nauczycielowi przestrzeń do realizacji projektu, wyposażyć go w umiejętności poprzez umożliwienie skorzystania z oferty szkoleń stacjonarnych i online, uwzględnić w kalendarzu pracy szkoły możliwość pokazania społeczności szkolnej rezultatów projektu. Marta Dobrzyńska – dyrektor zarządzająca programu SUS  – podsumowała panel, mówiąc, że praca metodą projektu na przedmiotach przyrodniczych jest kolejnym ze sposobów na to, aby nauczyciele i uczniowie współpracowali ze sobą w szkole, a ich relacje były oparte na zaufaniu i partnerstwie.

 

Rezultaty licznych projektów uczniowskich mogliśmy oglądać w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

 

tekst: Joanna Kostrzewa - trenerka SUS, uczestniczka konferencji

zdjęcia: Lesław Włodarczyk/Layka